NISKAKIPU JA WHIPLASH

Whiplash-vamman eli niskan retkahdusvamman jälkeen lähes puolella oireet voivat kestää yli puoli vuotta, jonka vuoksi oireiden kroonistumiseen voi liittyä huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Tavallisia retkahdusvamman oireita ovat niskan kipu ja jäykistyminen sekä huimaus ja päänsärky, mutta toisinaan voi esiintyä myös neurologisia oireita. Kuntoutuksessa suositellaan usein konservatiivista hoitoa, mutta fysioterapian näkökulmasta kohdennetun kuntoutuksen haasteisiin liittyy luotettavien tutkimuksien vähäisyys. Tarkoituksemukainen ja täsmällinen hoito luo kuitenkin edellytykset tehokkaalle kuntoutukselle.