NISKAKIPU JA WHIPLASH

Whiplash-hybridikurssi

Whiplash-potilaan arvioinnin ja hoidon syventäminen

Verkko- ja lähiopetuskurssi
Luentotallenteet ovat katsottavissa 1.11.2021-15.1.2022.
Lähiopetus järjestetään 15.1.2022. Varalan Urheiluopisto, Tampere.

Whiplash-vamman eli niskan retkahdusvamman  jälkeen lähes puolella oireet voivat kestää yli puoli vuotta, jonka vuoksi oireiden kroonistumiseen voi liittyä huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Tavallisia retkahdusvamman oireita ovat niskan kipu ja jäykistyminen sekä huimaus ja päänsärky, mutta toisinaan voi esiintyä myös neurologisia oireita. Kuntoutuksessa suositellaan usein konservatiivista hoitoa, mutta fysioterapian näkökulmasta kohdennetun kuntoutuksen haasteisiin liittyy luotettavien tutkimuksien vähäisyys. Tarkoituksemukainen ja täsmällinen hoito luo kuitenkin edellytykset tehokkaalle kuntoutukselle.

Kurssi antaa valmiudet whiplash-vamman fysioterapeuttiseen tutkimiseen, luokitteluun sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaan hoitoon.

Kurssin laajuus on 2 op sisältäen verkkoluennoinnin, lähiopetuspäivän sekä oppimistehtävän. Lähiopetuspäivä on 15.1.2022.