Yhdistys

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry - Föreningen för Ortopedisk Manuell Terapi i Finland rf. (SOMTY) on ortopedisesta manuaalisesta terapiasta kiinnostuneiden fysioterapian ja terveydenhoidon ammattilaisten yhdysside. Yhdistys on vuodesta 1969 kannustanut ja edistänyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian osaamista.

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. SOMTY on kansainvälisen manuaalisen fysioterapian järjestö IFOMPT:in (The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists) jäsen.

SOMTY järjestää jäsenilleen opinto- ja koulutustoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja fysioterapeuttien ammattia ja koulutusta koskevissa kysymyksissä. Yhdistys seuraa ja kehittää jäsentensä ammattieettistä toimintaa, perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja sekä tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Nykyään yksi tärkeimpiä toimintamuotoja on fysioterapeuttien jatkokoulutus tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian alueella. Koulutusten laajuudet vaihtelevat päivän kursseista aina OMT-fysioterapeutin nimikkeeseen pätevöittävään, 2,5 vuoden koulutukseen.

SOMTY myös ylläpitää OMT-fysioterapian asiantuntijoista julkista luetteloa, johon listataan yhdistyksen ammattitaidon ylläpitosuosituksia noudattaneet OMT-fysioterapeutit.

SOMTY:n jäseneksi voivat liittyä fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki asiasta kiinnostuneet, esimerkiksi lääkärit sekä muut terveydenhuollon ammatiryhmät tai yritykset.

Jäsenyys

SOMTY:n varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä manuaalisesta terapiasta kiinnostunut fysioterapeutti. Edellytyksenä on myös Suomen Fysioterapeuttien jäsenyys. Muilla asiasta kiinnostuneilla ja yrityksillä on mahdollisuus liittyä kannatusjäseniksi.

Jäsenmaksu on 55 € /vuosi varsinaisille- ja kannatusjäsenille. Opiskelijajäsenten maksu on 15 € /vuosi (ensimmäinen jäsenyysvuosi on ilmainen), mutta opiskelijajäsenen tulee maksaa Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenmaksu.

SOMTY:n jäseneksi liitytään Suomen Fysioterapeuttien kautta. Voit täyttää lomakkeen verkossa Suomen Fysioterapeuttien sivuilla. Kannatusjäseneksi liittyessäsi ota yhteyttä suoraan SOMTY:n toimistoon (somty.sihteeri@omt.org, puh. 03 273 1320).

Liittymällä jäseneksi tuet SOMTY:n työtä ortopedisen manuaalisen fysioterapian osaamisen kannustamisessa ja edistämisessä. Tämän lisäksi saat seuraavat jäsenedut:

  • Manuaali-ammattilehti
  • Jäsenkurssit
  • Apurahan hakumahdollisuus
  • Jäsenkirje
  • Opintopäivät jäsenhintaan
  • Pääsy SOMTY:n sähköisesti jaettaviin materiaaleihin jäsenalueella
  • Vaihtuvat jäsenedut (voimassa olevat edut ovat näkyvissä jäsenalueella)
  • OMT-fysioterapeutilla on mahdollisuus julkaista toimipaikkansa yhteystiedot OMT-terapeuttien rekisterissä (edellyttäen lisäksi OMT-fysioterapian asiantuntijakriteerien ammattitaidon ylläpitosuositusten noudattamista)