Haku 2022 - 2024 koulutukseen alkaa syksyllä 2021. 

Haluatko OMT-fysioterapeutiksi?

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian yhdistys ry:n (SOMTY) myöntämä Ortopedisen Manuaalisen Terapian pätevyys (OMT) on tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian (neuromuskuloskeletaalisen fysioterapian) täydennyskoulutus fysioterapeuteille ja lääkäreille.

Koulutukseen pääseminen edellyttää fysioterapeutin tai lääkärin tutkintoa sekä asetettujen työkokemus- sekä kurssisuoritusvaatimusten täyttymistä. OMT-erikoistumiskoulutus kestää 2,5 vuotta, ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena SOMTY:n valvomissa koulutusyksiköissä ja hoitolaitoksissa. OMT-erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan fysioterapeutti voi liittää lyhenteen OMT ammattitutkintonimikkeeseen muodoissa Fysioterapeutti OMT tai OMT-fysioterapeutti. Myös lääkäri voi liittää OMT-lyhenteen ammattitutkintonimikkeensä loppuun.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakijalla tulee olla Valviran hyväksymä fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto ja ammatinharjoittamisoikeus Suomessa. Hakijalla tulee olla vähintään yhden (1) vuoden käytännön työkokemus kokopäivätoimisena fysioterapeuttina tai lääkärinä TULE-potilaiden parissa pääsykokeisiin mennessä. Lisäksi hakijalla tulee olla pääsykokeisiin mennessä suoritettuna SOMTY:n Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi (C1/C2-kurssi).

Opiskelupaikkakunnat

OMT-erikoistumiskoulutuksen käytännön harjoittelun paikkakunnat kerrotaan myöhemmin. Vuonna 2020 aloittanut ryhmä voi suorittaa käytännön harjoittelun Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Joensuussa ja Oulussa. Opiskelija voi hakea haussa koulutukseen yhdelle tai useammalle paikakkunnalle. Jos opiskelija hakee useammalle paikakkunnalle, hänen tulee asettaa koulutuspaikat hakujärjestykseen. Jos henkilön pisteet eivät riitä hänen ensisijaiseen hakupaikkaansa, tarkistetaan riittävätkö hänen pisteensä hänen seuraavaksi listalle laittamaansa koulutuspaikkaan. Huomioithan, että seminaareja järjestetään myös käytännön koulutuspaikkakunnan ulkopuolella.

Koulutuspaikkakunnat

Paikkakunnat kerrotaan myöhemmin.

Hakuaika

Syksy 2021. Tarkempi ajankohta kerrotaan myöhemmin. Haku tehdään verkossa hakukaavakkeen kautta.

Pääsykoe

Pääsykoe pidetään 6.-7.11.2021 Tampereella Varalan Urheiluopistolla.

Pääsykoekirjallisuus erikoistumiskoulutukseen haussa 2020-2022

Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssin kurssimateriaali, SOMTY 2013

Alaselkäkivun käypähoitosuositus, www.kaypahoito.fi

Artikkeli: Anders Jonsson & Eva Rasmussen-Barr (2018) Intra- and inter-rater reliability of movement and palpation tests in patients with neck pain: A systematic review

OMT-erikoistumiskoulutus lyhyesti

OMT-erikoistumiskoulutuksen kesto on 2,5 vuotta ja sen laajuus on 150 opintopistettä. Laajuudesta 120 opintopistettä on teoriaa sekä käytäntöä ja 30 opintopistettä ohjattua käytännön harjoittelua. Koulutus jakaantuu viidelle lukukaudelle sisältäen teoriaa ja käytäntöä. OMT-erikoistumiskoulutuksen kevätlukukausi ajoittuu aikavälille tammikuu-kesäkuun alkupuoli ja syyslukukausi elokuu-joulukuun alkupuoli. Lomaviikkoja ovat alueelliset syys- ja talvilomaviikot. OMT-erikoistumiskoulutuksen aikana OMT-erikoistuvan tulee olla kliinisessä fysioterapeutin tai lääkärin työssä, jonka pääpaino on TULE-asiakkaissa.

Ensimmäinen lukukausi koostuu neljästä 3-4 päivän seminaarikoulutuksesta ja oppimistehtävistä. Koko koulutusryhmän yhteiset seminaarit sekä ohjattu käytännön harjoittelu tapahtuvat 2.-5. lukukausilla. Yhdellä lukukaudella on keskimäärin neljä 3-4 päivän seminaarikoulutusta, jotka ajoittuvat pääsääntöisesti viikonloppujen yhteyteen. Huomioithan, että seminaareja järjestetään myös käytännön koulutuspaikkakunnan ulkopuolella.

Ohjattua käytännön harjoittelua on yhtenä arkipäivänä viikossa hyväksytyillä käytännön harjoitteluklinikoilla sisältäen tutoropetusta sekä yksilöllistä että pienryhmissä tapahtuvaa ohjattua potilastyötä. Kukin käytännön harjoitteluklinikka määrittää sille sopivan arkipäivän koulutuksen toteuttamiseen ja siitä sovitaan oman käytännön koulutusryhmän kanssa.

Koulutuksessa ohjataan osaamisen itsereflektioon osana kliinistä päättelyä. Itsearvioinnin lisäksi koulutukseen sisältyy vertaisarviointia ja kouluttajien toteuttamaa arviointia sisältäen palautteen annon. Erikoistumiskoulutus on OMT-erikoistuville maksullinen. Koulutuksen lukukausimaksu on 2790 euroa (sis. alv 24 %) lukukaudelta. Tämän lisäksi opiskelija maksaa itse mahdolliset koulutukseen liittyvät matka- ja yöpymiskulunsa. Jos henkilö ei pääse läpi koulutuksen tenteistä ja hän joutuu uusimaan tenttejään, ovat nämä uusinnat maksullisia.

OMT-erikoistumiskoulutuksen perustana ovat OMT:n kansainvälisen kattojärjestön, The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), suositukset OMT-erikoistumiskoulutuksen sisällöstä ja OMT-erikoistumiskoulutuksen loppukokeiden sekä lopputyön suorittaneen kompetensseista (Standards Document, www.ifompt.org). OMT-erikoistumiskoulutusta ohjaavat myös terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset kehittämishaasteet.

 

Voit halutessasi tutustua opintoihin myös lukemalla OMT-erikoistumiskoulutuksesta jo valmistuneiden OMT-fysioterapeuttien opinnäytetöitä:

 

Koulutuspaikat, hakeminen ja pääsykokeet

OMT-erikoistumiskoulutuksen 2022 - 2024 käytännön harjoittelu suoritetaan myöhemmin ilmoitettavilla paikkakunnilla. Pääsykoe pidetään 6.-7.11.2021 Tampereella Varalan Urheiluopistolla.

Erikoistumiskoulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakemus hakuajan sisällä ja liittämällä mukaan tarvittavat todistukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla hakuajan aikana. Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsykokeeseen kutsutun henkilön tulee ilmoittaa saapumisestaan pääsykokeeseen viimeistään viikkoa ennen ilmoitettua pääsykoepäivää. Pääsykoe on osallistuville maksullinen (110 euroa henkilöltä, sisältäen alv 24%).

Lopullinen valinta pohjautuu soveltuvuushaastatteluun, manuaaliseen taidonnäytteeseen perustuen Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssilla (C1/C2) hankittuihin taitoihin ja kirjalliseen monivalintatenttiin.

 

Opetussuunnitelma

Ortopedisen Manuaalisen Terapian erikoistumiskoulutuksen 2020-2022 opetussuunnitelmaan voi tutustua tästä.

 

 

Kaipaatko lisätietoa?

Lisätietoa koulutuksesta saat ottamalla yhteyttä SOMTY:n toimistoon (somty.sihteeri@omt.org) tai yhdistyksen puheenjohtajaan (pj@omt.org).

Sivulla oleva tieto päivitetty 27.7.2020.