OMT24-26 erikoistumiskoulutuksen täydennyshakuaika 26.6.-4.8.2024

OMT24-26 

OMT24-26 erikoistumiskoulutuksen täydennyshakuaika 26.6.-4.8.2024

Pääsykokeet järjestetään Tampereella 14.8.2024

Koulutus alkaa syksyllä 2024.

Uusi opetussuunnitelma julkaistu 31.1.2024

Haluatko OMT-fysioterapeutiksi?

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian yhdistys ry:n (SOMTY) myöntämä Ortopedisen Manuaalisen Terapian pätevyys (OMT) on tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian (neuromuskuloskeletaalisen fysioterapian) täydennyskoulutus fysioterapeuteille ja lääkäreille.

Koulutukseen pääseminen edellyttää fysioterapeutin tai lääkärin tutkintoa sekä asetettujen työkokemus- sekä kurssisuoritusvaatimusten täyttymistä. OMT-erikoistumiskoulutus kestää 2,5 vuotta, ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena SOMTY:n valvomissa koulutusyksiköissä ja hoitolaitoksissa. OMT-erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan fysioterapeutti voi liittää lyhenteen OMT ammattitutkintonimikkeeseen muodoissa Fysioterapeutti OMT tai OMT-fysioterapeutti. Myös lääkäri voi liittää OMT-lyhenteen ammattitutkintonimikkeensä loppuun.

Hakukelpoisuusvaatimukset OMT24-26

Koulutukseen hakijalla tulee olla Valviran hyväksymä fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto ja ammatinharjoitusoikeus Suomessa. Hakijalla tulee olla vähintään yhden (1) vuoden käytännön työkokemuksen kokopäivätoimisena fysioterapeuttina tai lääkärinä TULE-potilaiden parissa pääsykokeisiin mennessä. Lisäksi hakijalla tulee olla pääsykokeisiin mennessä suoritettuna SOMTY:n Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi (C1/C2-kurssi). Koulutukseen hyväksytyllä tulee olla voimassa oleva potilasvahinkovakuutus, joka kattaa käytännön harjoittelun.

Käytännön harjoittelupaikasta riippuen koulutukseen hyväksytyn on tarvittaessa käytettävä omaa Y-tunnusta (esim. potilastietojärjestelmän henkilökohtaisten tunnusten avaaminen). Helsingin Terveystalolle ei voi hakea Uudenmaan alueella työskentelevä Terveystalon työfysioterapeutti, johtuen ajanvarauksen käyttöjärjestelmän rajoituksista käytännön harjoittelussa. Tarvittaessa ota yhteyttä pj@omt.org.

Koulutukseen haetaan täydennyshaussa 26.6.-4.8.2024 täyttämällä SOMTY:n sähköinen hakukaavake koulutuskalenterin kautta. Pääsyvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan pääsykokeeseen.

Lopullinen valinta pohjautuu soveltuvuushaastatteluun, manuaaliseen taidonnäytteeseen perustuen Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssilla (C1/2) hankittuihin taitoihin ja kirjalliseen monivalintatenttiin. Opiskelijoiden valinta OMT-erikoistumiskoulutukseen suoritetaan pääsykokeen tulosten perusteella.

Pääsykoekirjallisuus erikoistumiskoulutuksen haussa OMT24-26

Opiskelupaikkakunnat OMT24-26 

OMT-erikoistumiskoulutuksen käytännön harjoittelun paikkakunnat ovat OMT 24-26: Helsinki, Äänekoski, Kuopio, Vaasa, Kokkola ja Oulu . Opiskelija voi hakea hakukaavakkeella koulutukseen yhdelle tai useammalle paikkakkunnalle. Jos opiskelija hakee useita hakujärjestystä paikakkunnalle, hänen tulee valita ensisijainen koulutuspaikka hakukaavakkeella. Jos henkilön pisteet eivät riitä hänen ensisijaiseen hakupaikkaan, tarkistetaan riittävätkö hänen pisteensä muihin hakemuksessa valittuihin koulutuspaikkoihin.

Huomioithan, että koko ryhmän yhteisiä koulutustapahtumia/seminaareja järjestetään käytännön koulutuspaikan ulkopuolella.

Koulutuspaikkakunnat

Helsinki, Äänekoski, Kuopio, Vaasa, Kokkola ja Oulu.

Hakuaika

Täydennyshaku 26.6.-4.8.2024. Haku tehdään sähköisellä hakukaavakkeella koulutuskalenterin kautta.

Pääsykoe

Pääsykokeet järjestetään 14.8.2024 Tampereella.

OMT-erikoistumiskoulutus lyhyesti

OMT-erikoistumiskoulutuksen kesto on 2,5 vuotta ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Laajuudesta 94 opintopistettä on teoriaa sekä käytäntöä ja 26 opintopistettä ohjattua käytännön harjoittelua. Koulutus jakaantuu viidelle lukukaudelle sisältäen teoriaa ja käytäntöä. OMT-erikoistumiskoulutuksen kevätlukukausi ajoittuu aikavälille tammikuu-kesäkuun alkupuoli ja syyslukukausi elokuu-joulukuun alkupuoli. Lomaviikkoja ovat alueelliset syys- ja talvilomaviikot. OMT-erikoistumiskoulutuksen aikana OMT-erikoistuvan tulee olla kliinisessä fysioterapeutin tai lääkärin työssä, jonka pääpaino on TULE-asiakkaissa.

Ensimmäinen lukukausi koostuu neljästä 2-4 päivän seminaarikoulutuksesta ja oppimistehtävistä. Koko koulutusryhmän yhteiset seminaarit sekä ohjattu käytännön harjoittelu ja vertaistyöskentelypäivät tapahtuvat 2.-5. lukukausilla. Yhdellä lukukaudella on keskimäärin neljä 2-4 päivän seminaarikoulutusta, jotka ajoittuvat pääsääntöisesti viikonloppujen yhteyteen. Huomioithan, että seminaareja järjestetään myös käytännön koulutuspaikkakunnan ulkopuolella.

Ohjattua käytännön harjoittelua on yhtenä arkipäivänä viikossa hyväksytyillä käytännön harjoitteluklinikoilla sisältäen tutoropetusta sekä yksilöllistä että pienryhmissä tapahtuvaa ohjattua potilastyötä. Kukin käytännön harjoitteluklinikka määrittää sille sopivan arkipäivän koulutuksen toteuttamiseen ja siitä sovitaan oman käytännön koulutusryhmän kanssa.

Koulutuksessa ohjataan osaamisen itsereflektioon osana kliinistä päättelyä. Itsearvioinnin lisäksi koulutukseen sisältyy vertaisarviointia ja kouluttajien toteuttamaa arviointia sisältäen palautteen annon.

AHOT-ohje: Maitland level 3 suorittaneen OMT-erikoistuvan on mahdollista ahotoida koulutusta joltain osin. AHOT tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa on oltava selvitys siitä, mitä OMT-erikoistumiskoulutuksen osaa hakija haluaa ahotoitavan. AHOT ei vaikuta lukukausimaksuun.

OMT-erikoistumiskoulutuksen perustana ovat OMT:n kansainvälisen kattojärjestön, The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), suositukset OMT-erikoistumiskoulutuksen sisällöstä ja OMT-erikoistumiskoulutuksen loppukokeiden sekä lopputyön suorittaneen kompetensseista (Standards Document, www.ifompt.org). OMT-erikoistumiskoulutusta ohjaavat myös terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset kehittämishaasteet.

 

Koulutuksen hinta ja maksut

Erikoistumiskoulutus on OMT-erikoistuville maksullinen. Koulutuksen lukukausimaksu on 3224 euroa (sis. alv 24 %) lukukaudelta. Lukukausimaksun lisäksi opiskelija maksaa itse mahdolliset koulutukseen liittyvät matka-, ruokailu- ja yöpymiskulunsa.

Jos henkilö ei suorita hyväksytysti koulutuksen tenttejä ja hän joutuu uusimaan tenttejään, ovat nämä uusinnat maksullisia. Koulutuksen kirjallisesta ja käytännön loppukuulusteluista peritään maksu, jonka suuruus ilmoitetaan myöhemmin. Myös loppukuulusteluiden uusinnat ovat maksullisia.

 

Opetussuunnitelma

Ennen hakemista, tutustuthan huolellisesti opetussuunnitelmaan. Ortopedisen Manuaalisen Terapian erikoistumiskoulutuksen 2024-2026 opetussuunnitelmaan voi tutustua tästä.

Kaipaatko lisätietoa?

Lisätietoa koulutuksesta saat ottamalla yhteyttä SOMTY:n toimistoon (somty.sihteeri@omt.org) tai yhdistyksen puheenjohtajaan (pj@omt.org).

Sivulla oleva tieto päivitetty 26.6.2024.