OMT24-26 erikoistumiskoulutuksen hakuaika 2.-19.5.2024

Hakukelpoisuusvaatimukset OMT24-26

Koulutukseen hakijalla tulee olla Valviran hyväksymä fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto ja ammatinharjoitusoikeus Suomessa. Hakijalla tulee olla vähintään yhden (1) vuoden käytännön työkokemuksen kokopäivätoimisena fysioterapeuttina tai lääkärinä TULE-potilaiden parissa pääsee kokeisiin mennessä. Lisäksi hakijalla tulee olla pääsykokeisiin mennessä suoritettuna SOMTY:n Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi (C1/C2-kurssi). Koulutukseen hyväksytyllä tulee olla voimassa oleva potilasvahinkovakuutus, joka kattaa käytännön harjoittelun. Käytännön harjoittelupaikasta riippuen koulutukseen hyväksytyn on tarvittaessa käytettävä omaa Y-tunnusta (esim. potilastietojärjestelmän henkilökohtaisten tunnusten avaaminen).

Pääsykokeet järjestetään Tampereella 7.-8.6.2024

 

Pääsykoekirjallisuus ja käytännön harjoittelun paikkakunnat julkaistaan myöhemmin.

Koulutus alkaa syksyllä 2024.

   

-------------

OMT22-24 

Alla nähtävissä tällä hetkellä koulutuksessa olevan ryhmän tietoja

Uusi opetussuunnitelma julkaistu 25.10.2021

Erikoistumiskoulutus alkoi syksyllä 2022

Haluatko OMT-fysioterapeutiksi?

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian yhdistys ry:n (SOMTY) myöntämä Ortopedisen Manuaalisen Terapian pätevyys (OMT) on tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian (neuromuskuloskeletaalisen fysioterapian) täydennyskoulutus fysioterapeuteille ja lääkäreille.

Koulutukseen pääseminen edellyttää fysioterapeutin tai lääkärin tutkintoa sekä asetettujen työkokemus- sekä kurssisuoritusvaatimusten täyttymistä. OMT-erikoistumiskoulutus kestää 2,5 vuotta, ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena SOMTY:n valvomissa koulutusyksiköissä ja hoitolaitoksissa. OMT-erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan fysioterapeutti voi liittää lyhenteen OMT ammattitutkintonimikkeeseen muodoissa Fysioterapeutti OMT tai OMT-fysioterapeutti. Myös lääkäri voi liittää OMT-lyhenteen ammattitutkintonimikkeensä loppuun.

Hakukelpoisuusvaatimukset OMT22-24

Koulutukseen hakijalla tulee olla Valviran hyväksymä fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto ja ammatinharjoitusoikeus Suomessa. Hakijalla tulee olla vähintään yhden (1) vuoden käytännön työkokemuksen kokopäivätoimisena fysioterapeuttina tai lääkärinä TULE-potilaiden parissa pääsee kokeisiin mennessä. Lisäksi hakijalla tulee olla pääsykokeisiin mennessä suoritettuna SOMTY:n Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi (C1/C2-kurssi).

Opiskelupaikkakunnat OMT22-24 

OMT-erikoistumiskoulutuksen käytännön harjoittelun paikkakunnat ovat OMT 20-24: Helsinki, Tampere, Kuopio, Turku , Joensuu ja Oulu . Opiskelija voi hakea haussa koulutukseen yhdelle tai useammalle paikakkunnalle. Jos opiskelija hakee useita hakujärjestystä paikakkunnalle, hänen tulee koulutuspaikat hakusaan. Jos henkilön pisteet eivät riitä hänen ensisijaiseen hakupaikkaan, tarkistetaan riittävätkö hänen pisteensä hänen seuraavaksi listalle laittamaansa koulutuspaikkaan. Huomioithan, että seminaareja myös käytännön koulutuspaikan alueella.

Koulutuspaikkakunnat

Helsinki, Tampere, Kuopio, Turku, Joensuu ja Oulu.

Hakuaika

14.-31.3.2022. Haku tehdään verkossa hakukaavakkeen kautta.

Pääsykoe

Pääsykoe pidetään 23.-24.4.2022 Tampereella Varalan Urheiluopistolla.

Pääsykoekirjallisuus erikoistumiskoulutukseen haussa 2022-2024

Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssin kurssimateriaali, SOMTY 2013

Alaselkäkivun käypähoitosuositus, www.kaypahoito.fi

Artikkeli: Intra- and inter-rater reliability of movement and palpation tests in patients with neck pain: A systematic review Anders Jonsson, MSc, RPTa and Eva Rasmussen-Barr, PhD, RPT b

OMT-erikoistumiskoulutus lyhyesti

OMT-erikoistumiskoulutuksen kesto on 2,5 vuotta ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Laajuudesta 94 opintopistettä on teoriaa sekä käytäntöä ja 26 opintopistettä ohjattua käytännön harjoittelua. Koulutus jakaantuu viidelle lukukaudelle sisältäen teoriaa ja käytäntöä. OMT-erikoistumiskoulutuksen kevätlukukausi ajoittuu aikavälille tammikuu-kesäkuun alkupuoli ja syyslukukausi elokuu-joulukuun alkupuoli. Lomaviikkoja ovat alueelliset syys- ja talvilomaviikot. OMT-erikoistumiskoulutuksen aikana OMT-erikoistuvan tulee olla kliinisessä fysioterapeutin tai lääkärin työssä, jonka pääpaino on TULE-asiakkaissa.

Ensimmäinen lukukausi koostuu neljästä 2-4 päivän seminaarikoulutuksesta ja oppimistehtävistä. Koko koulutusryhmän yhteiset seminaarit sekä ohjattu käytännön harjoittelu ja vertaistyöskentelypäivät tapahtuvat 2.-5. lukukausilla. Yhdellä lukukaudella on keskimäärin neljä 2-4 päivän seminaarikoulutusta, jotka ajoittuvat pääsääntöisesti viikonloppujen yhteyteen. Huomioithan, että seminaareja järjestetään myös käytännön koulutuspaikkakunnan ulkopuolella.

Ohjattua käytännön harjoittelua on yhtenä arkipäivänä viikossa hyväksytyillä käytännön harjoitteluklinikoilla sisältäen tutoropetusta sekä yksilöllistä että pienryhmissä tapahtuvaa ohjattua potilastyötä. Kukin käytännön harjoitteluklinikka määrittää sille sopivan arkipäivän koulutuksen toteuttamiseen ja siitä sovitaan oman käytännön koulutusryhmän kanssa.

Koulutuksessa ohjataan osaamisen itsereflektioon osana kliinistä päättelyä. Itsearvioinnin lisäksi koulutukseen sisältyy vertaisarviointia ja kouluttajien toteuttamaa arviointia sisältäen palautteen annon. Erikoistumiskoulutus on OMT-erikoistuville maksullinen. Koulutuksen lukukausimaksu on 2790 euroa (sis. alv 24 %) lukukaudelta. Tämän lisäksi opiskelija maksaa itse mahdolliset koulutukseen liittyvät matka- ja yöpymiskulunsa. Jos henkilö ei pääse läpi koulutuksen tenteistä ja hän joutuu uusimaan tenttejään, ovat nämä uusinnat maksullisia.

AHOT-ohje: Maitland level 3 suorittaneen OMT-erikoistuvan on mahdollista ahotoida koulutusta joltain osin. AHOT tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa on oltava selvitys siitä, mitä OMT-erikoistumiskoulutuksen osaa hakija haluaa ahotoitavan. AHOT ei vaikuta lukukausimaksuun.

OMT-erikoistumiskoulutuksen perustana ovat OMT:n kansainvälisen kattojärjestön, The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), suositukset OMT-erikoistumiskoulutuksen sisällöstä ja OMT-erikoistumiskoulutuksen loppukokeiden sekä lopputyön suorittaneen kompetensseista (Standards Document, www.ifompt.org). OMT-erikoistumiskoulutusta ohjaavat myös terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset kehittämishaasteet.

 

Koulutuspaikat, hakeminen ja pääsykokeet

OMT-erikoistumiskoulutuksen 2022 - 2024 käytännön harjoittelu suoritetaan Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Turussa, Joensuussa ja Oulussa. Pääsykoe pidetään 23.-24.4.2022 Tampereella Varalan Urheiluopistolla.

Erikoistumiskoulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakemus hakuajan sisällä ja liittämällä mukaan tarvittavat todistukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla hakuajan aikana. Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan pääsykokeeseen. Pääsykokeeseen kutsutun henkilön tulee ilmoittaa saapumisestaan pääsykokeeseen viimeistään viikkoa ennen ilmoitettua pääsykoepäivää. Pääsykoe on osallistuville maksullinen.

Lopullinen valinta pohjautuu soveltuvuushaastatteluun, manuaaliseen taidonnäytteeseen perustuen Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssilla (C1/C2) hankittuihin taitoihin ja kirjalliseen monivalintatenttiin.

 

Opetussuunnitelma

Ortopedisen Manuaalisen Terapian erikoistumiskoulutuksen 2022-2024 opetussuunnitelmaan voi tutustua tästä.

Kaipaatko lisätietoa?

Lisätietoa koulutuksesta saat ottamalla yhteyttä SOMTY:n toimistoon (somty.sihteeri@omt.org) tai yhdistyksen puheenjohtajaan (pj@omt.org).

Sivulla oleva tieto päivitetty 1.4.2022.