SOMTY:n apurahat

Yhdistys jakaa apurahoja jäsenilleen maksimissaan 5 000 euroa vuodessa. Apurahalla voidaan tukea yhdistyksen jäsenen tekemää tutkimus-, kehittämis- tai projektityötä, joka liittyy manuaaliseen terapiaan. Apurahan kohteena voi olla myös matka-apuraha liittyen edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. Tällöin tulee liittää kongressin/kokouksen ajankohta ohjelmineen ja oman esityksen/osuuden selvitys hakemukseen.

Haettava apuraha on liityttävä hakuvuoden tapahtumaan ja sitä voi hakea etu- tai jälkikäteen. Selvitys saadun apurahan käytöstä on tehtävä 3 kuukauden sisällä apurahan käytön jälkeen. Mikäli hanke ei ole 9 kuukauden aikana toteutunut tai on kesken, on selvitys kuitenkin toimitettava sen hetken tilanteesta ja ilmoittaa arvioitu tarkemman selvityksen lähetysajankohta. Selvityksen toimittamatta jättäminen tai haettuun tarkoitukseen käyttämättömät apurahat velvoitetaan maksamaan takaisin apurahan myöntäjälle.

Apurahahakemus on tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse somty.sihteeri@omt.org ja se löytyy myös SOMTY:n verkkosivujen jäsenalueelta. Vain hakemuslomakkeella tehdyt hakemukset asianmukaisineen liitteineen huomioidaan haussa. Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse somty.sihteeri@omt.org. Kaikkien hakijoiden tulee liittää hakemukseen ansioluettelo (enintään 2 sivua) ja mahdollinen julkaisuluettelo (enintään 1 sivu).

Hakemukset arvioi hallituksen nimeämä asiantuntija ja lopullisen päätöksen apurahoista tekee yhdistyksen hallitus. Apurahapäätöksistä ilmoitetaan kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse).

Hakuilmoitus ja hakemuksen viimeinen jättöpäivä julkaistaan vuosittain keväällä ja syksyllä Manuaali-lehdessä (nro 1 ja 2). Myöhässä saapuneita ja allekirjoittamattomia hakemuksia ei huomioida. SOMTY:n hallitus perustelee vain erityistapauksissa päätöksiään.