Jäsenyystyypit

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry:n, SOMTY:n, varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä manuaalisesta terapiasta kiinnostunut fysioterapeutti. Edellytyksenä on myös Suomen Fysioterapeuttien jäsenyys. Muilla asiasta kiinnostuneilla ja yrityksillä on mahdollisuus liittyä kannatusjäseniksi.

Jäsenmaksu on 55€/vuosi varsinaisille ja kannatusjäsenille.

Opiskelijajäseneksi voivat liittyä Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenet. Haluttaessa opiskelija voi liittyä Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäseneksi SOMTY:n kautta. Opiskelijajäseniltä ei peritä erillistä maksua SOMTY:n jäsenyydestä, mutta heidän on maksettava Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenmaksu.

 

 

 

Suomen Fysioterapeuttien jäsenyys

SOMTY:n jäseneksi liitytään Suomen Fysioterapeuttien kautta. Liiton tarkoituksena on fysioterapeuttien ammatillinen ja taloudellinen edunvalvonta sekä fysioterapian aseman edistäminen. Liitto kehittää fysioterapiaa ja fysioterapiapalveluja väestön tarpeiden mukaisesti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Suomen Fysioterapeuttien jäsen voi olla vain yhden yhdistyksen kautta kerrallaan. Muiden yhdistyksen jäsenyyksiä voi olla niin sanottuina rinnakkaisjäsenyyksinä kuitenkin rajaton määrä.

Jos henkilö on jo Suomen Fysioterapeuttien jäsen, hänen tulee tietää siirtääkö hän jäsenyytensä SOMTY:n alle, vai haluaako hän pitää jäsenyytensä mahdollisen toisen yhdistyksen alla. Jos henkilö haluaa pitää pääjäsenyytensä toisen yhdistyksen alaisuudessa, hänen tulee liittyessään merkitä tieto liittymiskaavakkeeseen.

Rinnakkaisjäsenyyden ero pääjäsenyyteen on se, että ainoastaan pääyhdistykseksi merkitty yhdistys saa jäsenestä edustajistoa Suomen Fysioterapeutteihin. SOMTY ajaa Suomen Fysioterapeuteissa OMT-fysioterapian asiaa, joten valitsemalla sen Suomen Fysioterapeuttien jäsenyhdistyksekseen, antaa jäsen äänensä OMT-fysioterapian asialle valtakunnallisesti.

Liittymiskaavake

Voit täyttää liittymiskaavakkeen sähköisesti Suomen Fysioterapeuttien sivuilla tai täyttää lomakkeen käsin ja lähettää sen SOMTY:lle hoidettavaksi eteenpäin.

Jos täytät kirjallisen lomakkeen ja liityt rinnakkaisjäseneksi, eli et halua liittyä Suomen Fysioterapeutteihin SOMTY:n kautta tai siirtää jäsenyyttäsi toiselta yhdistykseltä SOMTY:lle, ruksita SOMTY yhdistyslistalta ja kirjoita kohdan alle "rinnakkaisjäsenyys".

Lähetä käsin täytetty kaavake meille joko sähköpostitse osoitteeseen somty.sihteeri@omt.org tai postitse osoitteeseen Hallituskatu 11 C, 33200 Tampere, Finland