OMT-Fysioterapian menetelmät

OMT-koulutus kestää Suomessa 2,5 vuotta fysioterapiakoulutuksen lisäksi. Koulutus tapahtuu monimuotokoulutuksena SOMTY:n valvomissa koulutusyksiköissä ja hoitolaitoksissa. Pitkä erikoistumiskoulutus kattaa laajasti eri tutkimus- ja hoitomenetelmiä, mikä mahdollistaa asiakkaan tilanteen arvioimisen kokonaisvaltaisesti. Tarkka tutkiminen mahdollistaa tehokkaan ja tarkan hoidon, jolloin tuloksia saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

OMT:ssä käytetään fysikaalisten hoitojen lisäksi sekä fysioterapieutin suorittamia manuaalisia käsittelyitä, tarvittaessa manipulaatiota, että fysioterapeutin potilaalle ohjaamia aktiivisia harjoitteita nivelen/nivelten liikkuvuuden lisäämiseksi. Jos liikkuvuusnivelissä on liiallinen tai hallitsematon, käytetään erilaisia tukitoimenpiteitä (esimerkiksi teippaukset ja tukikaulurit sekä tukivyöt) ja harjoituksia kehittämään hallintaa sekä lihastukea. Myös hermoärsytystä voidaan rauhoittaa ja paranemista nopeuttaa erilaisin käsittelyin sekä harjoittein.

Ortopedinen Manuaalinen Terapia

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

 

Rangan/raajojen mobilisaatio/manipulaatio

Pehmytkudoskäsittelyt

Faskian ja lihasten käsittelyt, venytykset

Terapeuttinen harjoittelu

Neuraalikudoksen mobilisointi

Erilaiset kivun hoidot

Teippaukset

 

OMT-Fysioterapia lääkärin lähetteellä

OMT:ssä hoito perustuu ongelmien syiden selvittämiseen mahdollisen lääkärin lähetteen (tutkimus ja hoitomääräys, SV3) ja alkututkimuksen avulla. Vain ongelmien syihin kohdistetulla hoidolla voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä hoitotulos mahdollisimman nopeasti. Lisäksi voidaan käyttää oireita lieventämään esimerkiksi erilaisia kipua lievittäviä hoitoja.

OMT-fysioterapia tarjoaa monipuoliset tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden hoidot, myös manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot sekä yksilölliset kotihoito-ohjeet. OMT-Fysioterapia on yleisen fysioterapian tavoin Kela-korvattavaa, ja potilas sekä lääkäri saavat tuki- ja liikuntaelimistö tutkimukset ja toimintakyvyn arvioinnin lausuntoineen. 

OMT-fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Tätä helpottaa fysioterapeutin tutkinto ja OMT-koulutus, jotka perustuvat koululääketieteen käsitteistöön ja terminologiaan. OMT-fysioterapiasta saa myös hoitopalautteen osaksi potilaan sairauskertomusta.