SOMTY eli Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry  - Föreningen för Ortopedisk Manuell Terapi i Finland rf. (SOMTY) on fysioterapeutteja ja terveydenhuollon ammattilaisia yhdistävä toimija, jonka tavoitteena on edistää ortopedisen manuaalisen terapian osaamista ja kehittää tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaa Suomessa. Yhdistys on perustettu vuonna 1969 ja se on toiminut aktiivisesti ortopedisen manuaalisen terapian alalla jo vuosikymmenien ajan.

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään muun muassa manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

SOMTY tarjoaa laadukasta tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) fysioterapiaan liittyvää opinto- ja koulutustoimintaa, verkostoitumismahdollisuuksia ja ajankohtaista tietoa alalta. Yhdistys järjestää erilaisia kursseja, seminaareja ja tapahtumia, joissa jäsenet voivat kehittää ammattitaitoaan ja vaihtaa kokemuksia muiden alan ammattilaisten kanssa. Yhdistys tekee esityksiä ja antaa lausuntoja fysioterapeuttien ammattia ja koulutusta koskevissa kysymyksissä. Yhdistys seuraa ja kehittää jäsentensä ammattieettistä toimintaa, perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja. Lisäksi SOMTY tekee yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla muiden terveydenhuollon ammattiryhmien ja sidosryhmien kanssa alan kehityksen ja vaikuttavuuden edistämiseksi.

Jäseneksi voivat liittyä kaikki fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka joko kuuluvat tai samalla liittyvät Suomen Fysioterapeuttien jäseneksi. Kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki asiasta kiinnostuneet, esimerkiksi lääkärit sekä muut terveydenhuollon ammattiryhmät tai yritykset. Fysioterapiaopiskelijat voivat liittyä opiskelijajäseneksi.

 

Yhteistyössä