Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry - Föreningen för Ortopedisk Manuell Terapi i Finland rf. (SOMTY) on ortopedisesta manuaalisesta terapiasta kiinnostuneiden fysioterapian ja terveydenhoidon ammattilaisten yhdysside. Yhdistys on vuodesta 1969 kannustanut ja edistänyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian osaamista.

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään muun muassa manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

SOMTY järjestää jäsenilleen opinto- ja koulutustoimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja fysioterapeuttien ammattia ja koulutusta koskevissa kysymyksissä. Yhdistys seuraa ja kehittää jäsentensä ammattieettistä toimintaa, perustaa ja ylläpitää tarpeellisia rahastoja sekä tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Jäseneksi voivat liittyä kaikki fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt, jotka joko kuuluvat tai samalla liittyvät Suomen Fysioterapeuttien jäseneksi. Kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki asiasta kiinnostuneet, esimerkiksi lääkärit sekä muut terveydenhuollon ammatiryhmät tai yritykset.

Yhteistyössä