ALARAAJAKURSSIT

Alaraajakurssi: polvi, nilkka ja jalkaterä

Fysioterapeutti saa ammatillisia lisävalmiuksia polven, nilkan ja jalkaterän toiminnan kliiniseen tutkimiseen ja fysioterapian toteutukseen vaikuttavien tekijöiden arviointiin.

Kurssin laajuus ja sisältö

- polven perus- ja toiminnallista anatomiaa
- polven toiminnan fysioterapeuttinen perustutkiminen ja erotusdiagnostiikkaa polven alueen kiputiloissa
- polvinivelen kiputilojen taustalla olevia toimintahäiriöitä
- polven kiputilojen fysioterapiaa esimerkkitapauksen/-tapausten kautta
- nilkan perus- ja toiminnallista anatomiaa
- nilkanalueen palpaatiota ja manuaalista tutkimista
- nilkan toiminnan tutkimista
- nilkan taustalla olevia toimintahäiriöitä
- nilkan kiputilojen fysioterapiaa esimerkkitapauksen/-tapausten kautta
- jalkaterän perus- ja toiminnallista anatomiaa
- jalkaterän alueen palpaatiota ja manuaalista tutkimista
- jalkaterän toiminnan tutkimista
- jalkaterän taustalla olevia toimintahäiriöitä
- jalkaterän kiputilojen fysioterapiaa esimerkkitapauksen/-tapausten kautta

Alaraajakurssi: lonkka

Fysioterapeutti saa ammatillisia lisävalmiuksia lonkan toiminnan kliiniseen tutkimiseen ja fysioterapian toteutukseen vaikuttavien tekijöiden arviointiin. Kurssilla syvennetään kliinistä osaamista lonkan kiputilojen tutkimisessa, erotusdiagnostiikassa ja fysioterapian toteutuksessa.