8.10.2020 Uusi YAMK-koulutus OMT-fysioterapeuteille

Metropolia Ammattikorkeakoulu aloittaa syksyllä 2021 uuden OMT-fysioterapeuteille suunnatun kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelman sosiaali- ja terveysalalla (YAMK). Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa voivat hakea opiskelemaan OMT-fysioterapeutit, joilla on joko fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiemman lääkintävoimistelijan tutkinnon suorittanut, jolla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Koulutuksen alkaessa opiskelijalla on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus tutkintoa vastaavalta alalta

YAMK-tutkinnon tavoitteena on syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Opinnot rakentuvat kliinisen asiantuntijuuden yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavaista opinnoista.

Lisätietoja kyseisestä koulutuksesta voi tiedustella Metropoliasta.

Lähteet: Metropolian verkkosivut