8.10.2020 Uusi YAMK-koulutus OMT-fysioterapeuteille

Metropolia Ammattikorkeakoulu aloittaa syksyllä 2021 uuden OMT-fysioterapeuteille suunnatun kliinisen asiantuntijuuden tutkinto-ohjelman sosiaali- ja terveysalalla (YAMK). Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa voivat hakea opiskelemaan fysioterapeutit, jotka ovat suorittaneet OMT-erikoistumisopinnot. Koulutuksen alkaessa opiskelijalla on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus tutkintoa vastaavalta alalta

YAMK-tutkinnon tavoitteena on syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja sekä sosiaalisia taitoja. Opinnot rakentuvat kliinisen asiantuntijuuden yhteisistä opinnoista, syventävistä opinnoista, opinnäytetyöstä sekä vapaasti valittavaista opinnoista.

Lisätietoja kyseisestä koulutuksesta voi tiedustella Metropoliasta.