Muutoksia C1/C2-kurssin osioiden ilmoittautumisessa vuoden 2019 alusta alkaen.

C1/C2-kurssin, Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssin, eri osioille on aikaisemmin ilmoittauduttu kerralla kaikille kolmelle osiolle. Ensivuoden alusta alkaen jokaiselle osiolle ilmoittaudutaan erikseen. Muutoksella pyritään huomioimaan osallistujien kasvanut tarve saada suorittaa osiot omiin aikatauluihinsa sopivammin.

 

Iloksemme voimme kertoa helpottavamme Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssille ilmoittautumista muuttamalla vuoden 2019 alusta käytäntöämme siten, että jokaiselle osiolle ilmoittaudutaan erikseen.

 

Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi koostuu kolmesta osiosta, joille aiemmin on ilmoittauduttu kertailmoittautumisella. Suurelle osalle osallistujista tämä on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi - vaikka kaksi osiosta saisikin järjestettyä kalenteriinsa, yksi osuu yleensä huonoon ajankohtaan. Nykypäivänä myös koulutusrahojen käyttöaikataulut sekä henkilökohtaiset työtilanteet aiheuttavat painetta käydä kurssiosiot normaalista poikkeavassa aikataulussa.

 

Ensivuodesta eteenpäin jokainen voi valita tarjolla olevista kurssiosioiden päivämääristä suoraan itselleen sopivan sen sijaan, että joutuisi soittamaan SOMTY:n toimistoon ja jonottamaan sopivalle kurssi-osiolle mahdollisesti avautuvaa paikkaa. Osiot on edelleenkin suoritettava järjestyksessä, ja osallistumisesta yhdelle osiolle saa haluttaessa osallistumistodistuksen. Varsinaisen todistuksen C1/C2-kurssikokonaisuuden käymisestä saa kaikki kolme osiota hyväksytysti suoritettuaan.

 

Kurssin sisältö ei muutu, ja suositellut ajankohdat muiden kurssiosioiden käymiselle löytyvät kurssitietojen yhteydestä. Kannustamme edelleenkin käymään kurssit suositellussa aikataulussa, mutta helpotamme tällä osallistumista tilanteissa, joissa suositellut kurssiosioajankohdat eivät yksinkertaisesti onnistu.

 

Tervetuloa ilmoittautumaan!

Tutustu kursseihin kurssikalenterissa