2.9.2021 Mikä ihmeen hybridi?

Viimeiset puolitoista vuotta on vaatinut kurssilaisilta joustavuutta ja kurssinjärjestäjältä uudenlaisia näkökulmia koulutusten järjestämiseen. Lämmin kiitos ymmärtäväisestä suhtautumisesta muutoksiin ja kurssien siirtoihin. Koronan pahimmassa vaiheessa SOMTY:n koulutustarjonta keskittyi webinaareihin ja verkkokursseihin, mutta nyt tilanne on sikäli helpompi, että lähiopetuskursseja pystytään taas järjestämään – turvallisuustekijät huomioiden. Useimmilla lähiopetuskursseilla tärkeä osa niiden sisältöä on käytännön harjoittelu, mutta voisiko teoriaosuuteen olla muita tapoja kuin istua luokkatilassa? Vastauksena kysymykseen on uusi hybridikurssimme Whiplash, joka järjestetään verkkokurssin ja lähiopetuskurssin yhdistelmänä. Kurssin teoriaosuus suoritetaan verkko-opintoina 1.11.2021-15.1.2022, ja 15.1.2022 kurssilaiset kokoontuvat Tampereelle Varalan Urheiluopistolle hands on -päivään.

Miksi hybridikurssille?

Whiplash-hybridikurssin teoriaosuuden voi siis suorittaa omien aikataulujen mukaisesti 2,5 kuukauden aikana, jonka jälkeen opittuja asioita pääsee harjoittelemaan käytännössä. Kyseisellä toimintamallilla on monta etua: Se antaa mahdollisuuden opiskeluun omien aikataulujen puitteissa ja ainoa “pakollinen” kurssipäivä on 15.1. järjestettävä lähiopetuspäivä. Oppijoina olemme varsin erilaisia, joten jos kaipaa enemmän taukoja luentojen välissä tai katsoa jonkin asian useampaan otteeseen, ovat videotallenteina olevat luennot hyvä ratkaisu. Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot ovat myös edullinen tapa opiskella, sillä useamman päivän matka- ja majoituskulut supistuvat minimiin ja kurssi ei vaadi yhtä päivää enempää poissaoloja töistä. Toki on sanottava, että verkko-opintojen suorittaminen vaatii yhtä lailla työtä kuin muutkin kurssit, ja lisäksi hieman itsekuria pysyä tietokoneen äärellä. Whiplash-hybridikurssille osallistuvat fysioterapeutit saavat kokea uudenlaisen kurssimuodon, jollaista SOMTY:llä ei aiemmin ole ollut. Kokeile siis rohkeasti, kuinka yhdistelmä etä- ja lähiopintoja sopii sinulle.

Whiplash-hybridikurssi

Kurssi antaa valmiudet whiplash-vamman fysioterapeuttiseen tutkimiseen, luokitteluun sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaan hoitoon.
Kouluttajana Niklas Särkilahti, ft OMT
Laajuus 2 op

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja:
– ymmärtää retkahdusvamman monimuotoisuuden ja kohdennetun kuntoutuksen haasteet
– osaa soveltaa kaularangan nivelrakenteiden sekä myofaskiaalisen ja sensorisen järjestelmän palpaatiota, 
keskeisiä testejä sekä manuaalisen terapian tekniikoita.
– osaa arvioida kaularangan neuromuskulaarista ja sensorimotorista kontrollia sekä soveltaa tietämystään 
fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.
– osaa arvioida aistitoiminnot sekä tunnistaa hermoston yliherkkyyden ja soveltaa tietämystään kliinisessä 
tutkimisessa sekä fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.
– tunnistaa retkahdusvammapotilaan mahdolliset kuntoutumisen esteet ja soveltaa tietämystään kliinisessä tutkimisessa sekä fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa.
– osaa kliinisen päättelyn avulla määrittää retkahdusvammapotilaan fysioterapeuttisen johtopäätöksen, ala- ryhmän, keskeiset toimintahäiriöt sekä tarkoituksenmukaisen hoitolinjan.

Katso lisää: https://event.contio.fi/somty/Calendar/?d=2u9orq08Y0Q%253d