15.10.2020 Syksyn apurahat ja matka-avustukset

SOMTY jakaa jäsenilleen matka-avustuksia ja apurahoja kahdesti vuodessa. Syksyllä 2020 apurahaa jaetaan 2500 euroa.

Syksyn 2020 osalta hakemukset on toimitettava sähköpostitse (somty.sihteer@omt.org) 31.10.2020 mennessä. Hakemuslomake on löydettävissä www.omt.org-sivujen jäsenalueelta.

Apurahan myöntämisperusteet: Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistyksen jäsen, joka tekee tutkimus-, kehittämis- tai projektityötä liittyen manuaaliseen terapiaan.

Apurahan kohde on: tutkimus-, kehittämis- tai projektityö tai kansainvälinen kongressiesitys.

Hakemukseksi hyväksytään ainoastaan virallinen hakemuslomake, joka on asianmukaisesti täytetty ja sisältää tarvittavat liitteet. Hakemuskohteen tulee koskea kuluvan vuoden tapahtumaa. Apurahaa ja matka-avustusta voi hakea etu- tai jälkikäteen. Hakemukset käsittelee hallituksen määräämä asiantuntija ja lopullisen päätöksen apurahan saajista tekee hallitus.

Apurahan saaneiden on esitettävä lyhyt selvitys apurahan käytöstä.

Apurahojen saajat päätetään hallituksen kokouksessa 21.11.2020.