Webinaarit ja verkkokurssit

VERKKOKURSSIT

Neuropaattinen kipu -verkkokurssi


Koulutuksen tavoitteena syventää tietoa kipumekanismeista erityisesti neuropaattisen kivun osalta sekä antaa perusteet oirekuvan fysioterapeuttiseen tutkimiseen sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaan hoitoon. Kurssin laajuus on 1 opintopiste.

Verkkokurssi toteutetaan Moodle -verkko-oppimisymäristössä. Itsenäinen työskentely

Kliininen päättely ja asiakaskeskeinen fysioterapia -verkkokurssi


Kliininen päättely ja asiakaskeskeinen fysioterapia -verkkokurssin tarkoituksena on syventää kliinisen päättelyn taitoja sekä luoda perusteet ja strategiat kliinisen päättelyn jatkokehittämiselle.

Verkkokurssin laajuus: Kaksi (2) opintopistettä. Vastaa noin 54 tunnin työpanosta = noin viikon kurssi.
Toteutus: Verkkokurssi toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäinen työskentely.
Sisältö: Kirjallisuuteen tutustuminen; Verkkoluennointi n. 6 h; Harjoittelu omassa työympäristössä /potilastyössä; Kaksi oppimistehtävää, joista saa palautteen.
Arviointi: Oppimistehtävien palauttaminen hyväksytysti.

Verkkoluentojen sisältö:

  • Mitä on kliininen päättely fysioterapiassa? (Kliiniseen päättelyyn virittäytyminen, mitä on kliininen päättely?)
  • Miten soveltaa kirjallisuutta potilaan hoidossa? (Kliininen päättely ja evidenssi)
  • Mitkä ovat hypoteesikategoriat ja miten niitä käytetään fysioterapeuttisen päätöksenteon apuna? (Kliininen päättely ja hypoteesikategoriat)
  • Strategioita kliinisen päättelyn kehittämiseksi. (Miten tästä eteenpäin?)
WEBINAARITALLENTEET

Ravitsemus fysioterapeutin työssä 

Faktaa faskioista


Tallenne 8.6.2020 pidetystä webinaariluennosta "Faktaa faskioista - Soluista toimintaan ja tuntemuksiin". Luennoitsijana Tiina Lahtinen-Suopanki, ft OMT. Tallenteen kesto n. 51 min. Luennon tavoitteena on selvittää faskiakudosten monimuotoisuutta sekä rakenteen, yhteyksien että toiminnan osalta.

Sisältö: solut ja soluvälitila, faskian hermotus, hyaluronihappo ja sitoutunut sekä sitoutumaton vesi, eri faskiatyypit ja niiden toiminta, faskian osuus voiman välityksessä ja tasaamisessa, lihaksissa ja jänteissä, spastisiteetti, diabetes, immobilisaatio - vaikutus lihasten faskiaan, lihassukkulat ja faskia, hermorakenteet ja faskia, faskian toiminnan muutokset ja liikekoordinaatio, faskia ja interoseptio.


Kuminauhajumpasta voimaharjoitteluun


Tallenne 8.5.2020 pidetystä webinaarista Kuminauhajumpasta voimaharjoitteluun - Voimaharjoittelusta ja valmennuksellisesta näkökulmasta apua tulokselliseen fysioterapiaan. Luennoitsijoina: Juhani Taivela, fysioterapeutti OMT ja Sanna Eloranta, fysioterapeutti. Tallenne on jaettu kahteen osaan. 1. osio n. 53 min ja 2. osio n. 53 min.

Sisältö: Osa 1: Voimaharjoittelu osana onnistunutta fysioterapiaa - Low load -harjoittelusta kohti high load -harjoittelua eli kuminauhajumpasta kohti maastavetoa.

Osa 2: Hyvinvoinnin kulmakivet osana voimaharjoittelua ja asiakkaan onnistunutta fysioterapiaa.


Kipuwebinaari


Tallenne 18.8.2020 pidetystä webinaarista "Kipuwebinaari". Luennoitsijana FT, ft OMT Petteri Koho. Tallenteen kesto n. 1 h 40 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katsaus olkanivelen fysioterapiaan


Tallenne 17.4.2020 pidetystä webinaarista Katsaus olkanivelen fysioterapiaan. Luennoitsijana Jari Rautiainen, OMT-fysioterapeutti, TULE-erityisasiantuntija. Tallenne on jaettu kahteen osaan. 1. osio n. 1 h 6 min ja 2. osio n. 1 h.

Sisältö: tutkittua tietoa ja sen soveltamista käytäntöön yleisimpien olkaongelmien hoidossa, yleisimpien olkaongelmien ja -oireiden taustalla olevia tekijöitä, olkaongelmien tutkiminen, olkaongelmien erotusdiagnostiikka, olkanivelen kiputilojen ”monimuotoisuus” ja alaryhmiä, yleisimpien olkaongelmien, -oireiden ja toiminnanhäiriöiden kuntouttaminen (manuaalinen terapia, terapeuttinen harjoittelu).


Tendinopatia - Spesifi vai epäspesifi ongelma?


Tallenne 8.6.2020 pidetystä luennosta "Tendinopatia - Spesifi vai epäspesifi ongelma?". Luennoitsija Sami Tarnanen, ft, TtT. Tallenne on jaettu kahteen osaan. 1. osio n. 43 min ja 2. osio n. 45 min.

Sisältö: Osa 1: - Määritelmä - Patologia - Tendinopatian kehittymiseen vaikuttavat tekijät - Vaikutus jänteen toimintaan ja yksilön toimintakykyyn.
Osa 2: - Kuntoutuksen vaikuttavuus - Mitä harjoitteluinterventioiden suunnittelussa on huomioitava? - Harjoittelussa huomioitavia osa-alueita.


Selkäkipu hallintaan fysioterapeutin vastaanotolla


Tallenne 18.8.2020 pidetystä luennosta "Selkäkipu hallintaan fysioterapeutin vastaanotolla". Luennoitsija Eira Karvonen, TtT, ft OMT. Tallenteen kesto n. 56 min.