Webinaarit ja verkkokurssit

Neuropaattinen kipu -verkkokurssi


Koulutuksen tavoitteena syventää tietoa kipumekanismeista erityisesti neuropaattisen kivun osalta sekä antaa perusteet oirekuvan fysioterapeuttiseen tutkimiseen sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaan hoitoon. Kurssin laajuus on 1 opintopiste.

Verkkokurssi toteutetaan Moodle -verkko-oppimisymäristössä. Itsenäinen työskentely


 

Ravitsemus fysioterapeutin työssä, osat 1 ja 2


OSA 1


OSA 2

Ravitsemusterapeutti Mikko Rinta puhuu kudosterveyttä edistävästä ravitsemuksesta sekä toimintakykyä ja terveyttä ylläpitävästä ravitsemuksesta.

Tallenteen kesto n. 58 min.

Keskeinen sisältö:

1) Kudosterveyttä edistävä ravitsemus
- Mitkä tekijät heikentävät ja haastavat kudosterveyttä
- Mitkä ruokavaliotekijät tukevat hyvää kudosterveyttä
2) Toimintakykyä ja terveyttä ylläpitävä ravitsemus
- Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio
- Tyypillisiä suomalaisten ruokavalioon liittyviä haasteita, joihin puuttumalla parannetaan yksilön toimintakykyä ja terveyttä


 

Faktaa faskioista


Tallenne 8.6.2020 pidetystä webinaariluennosta "Faktaa faskioista - Soluista toimintaan ja tuntemuksiin". Luennoitsijana Tiina Lahtinen-Suopanki, ft OMT. Tallenteen kesto n. 51 min. Luennon tavoitteena on selvittää faskiakudosten monimuotoisuutta sekä rakenteen, yhteyksien että toiminnan osalta.

Sisältö: solut ja soluvälitila, faskian hermotus, hyaluronihappo ja sitoutunut sekä sitoutumaton vesi, eri faskiatyypit ja niiden toiminta, faskian osuus voiman välityksessä ja tasaamisessa, lihaksissa ja jänteissä, spastisiteetti, diabetes, immobilisaatio - vaikutus lihasten faskiaan, lihassukkulat ja faskia, hermorakenteet ja faskia, faskian toiminnan muutokset ja liikekoordinaatio, faskia ja interoseptio.


 

Kliininen päättely ja asiakaskeskeinen fysioterapia -verkkokurssi


Kliininen päättely ja asiakaskeskeinen fysioterapia -verkkokurssin tarkoituksena on syventää kliinisen päättelyn taitoja sekä luoda perusteet ja strategiat kliinisen päättelyn jatkokehittämiselle.

Verkkokurssin laajuus: Kaksi (2) opintopistettä. Vastaa noin 54 tunnin työpanosta = noin viikon kurssi.
Toteutus: Verkkokurssi toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäinen työskentely.
Sisältö: Kirjallisuuteen tutustuminen; Verkkoluennointi n. 6 h; Harjoittelu omassa työympäristössä /potilastyössä; Kaksi oppimistehtävää, joista saa palautteen.
Arviointi: Oppimistehtävien palauttaminen hyväksytysti.

Verkkoluentojen sisältö:

  • Mitä on kliininen päättely fysioterapiassa? (Kliiniseen päättelyyn virittäytyminen, mitä on kliininen päättely?)
  • Miten soveltaa kirjallisuutta potilaan hoidossa? (Kliininen päättely ja evidenssi)
  • Mitkä ovat hypoteesikategoriat ja miten niitä käytetään fysioterapeuttisen päätöksenteon apuna? (Kliininen päättely ja hypoteesikategoriat)
  • Strategioita kliinisen päättelyn kehittämiseksi. (Miten tästä eteenpäin?)

 

Miten ottaa lantionpohja huomioon fysioterapiassa? Ulkoinen muoto ei aina kerro sisäistä työtä


Webinaaritallenne on kaikille fysioterapeuteille suunnattu käytännönläheinen esitys, joka johdattaa katsojat lantionpohjan tehtäviin ja yleisimpiin ongelmiin. Luennoitsijana fysioterapeutti, uroterapeutti ja seksuaalineuvoja Anu Parantainen.


 

Katsaus olkanivelen fysioterapiaan


Tallenne 17.4.2020 pidetystä webinaarista Katsaus olkanivelen fysioterapiaan. Luennoitsijana Jari Rautiainen, OMT-fysioterapeutti, TULE-erityisasiantuntija. Tallenne on jaettu kahteen osaan. 1. osio n. 1 h 6 min ja 2. osio n. 1 h.

Sisältö: tutkittua tietoa ja sen soveltamista käytäntöön yleisimpien olkaongelmien hoidossa, yleisimpien olkaongelmien ja -oireiden taustalla olevia tekijöitä, olkaongelmien tutkiminen, olkaongelmien erotusdiagnostiikka, olkanivelen kiputilojen ”monimuotoisuus” ja alaryhmiä, yleisimpien olkaongelmien, -oireiden ja toiminnanhäiriöiden kuntouttaminen (manuaalinen terapia, terapeuttinen harjoittelu).


 

Tendinopatia - Spesifi vai epäspesifi ongelma?


Tallenne 8.6.2020 pidetystä luennosta "Tendinopatia - Spesifi vai epäspesifi ongelma?". Luennoitsija Sami Tarnanen, ft, TtT. Tallenne on jaettu kahteen osaan. 1. osio n. 43 min ja 2. osio n. 45 min.

Sisältö: Osa 1: - Määritelmä - Patologia - Tendinopatian kehittymiseen vaikuttavat tekijät - Vaikutus jänteen toimintaan ja yksilön toimintakykyyn.
Osa 2: - Kuntoutuksen vaikuttavuus - Mitä harjoitteluinterventioiden suunnittelussa on huomioitava? - Harjoittelussa huomioitavia osa-alueita.

 

Whiplash-hybridikurssi


Whiplash-vamman eli niskan retkahdusvamman  jälkeen lähes puolella oireet voivat kestää yli puoli vuotta, jonka vuoksi oireiden kroonistumiseen voi liittyä huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia. Tavallisia retkahdusvamman oireita ovat niskan kipu ja jäykistyminen sekä huimaus ja päänsärky, mutta toisinaan voi esiintyä myös neurologisia oireita. Kuntoutuksessa suositellaan usein konservatiivista hoitoa, mutta fysioterapian näkökulmasta kohdennetun kuntoutuksen haasteisiin liittyy luotettavien tutkimuksien vähäisyys. Tarkoituksemukainen ja täsmällinen hoito luo kuitenkin edellytykset tehokkaalle kuntoutukselle.

Kurssi antaa valmiudet whiplash-vamman fysioterapeuttiseen tutkimiseen, luokitteluun sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaan hoitoon.

Kurssin laajuus on 2 op sisältäen verkkoluennoinnin, lähiopetuspäivän sekä oppimistehtävän. Lähiopetuspäivä on Tampereella 15.1.2022.


Kipuwebinaari


Tallenne 18.8.2020 pidetystä webinaarista "Kipuwebinaari". Luennoitsijana FT, ft OMT Petteri Koho. Tallenteen kesto n. 1 h 40 min.


Selkäkipu hallintaan fysioterapeutin vastaanotolla


Tallenne 18.8.2020 pidetystä luennosta "Selkäkipu hallintaan fysioterapeutin vastaanotolla". Luennoitsija Eira Karvonen, TtT, ft OMT. Tallenteen kesto n. 56 min.

 


Kuminauhajumpasta voimaharjoitteluun


Tallenne 8.5.2020 pidetystä webinaarista Kuminauhajumpasta voimaharjoitteluun - Voimaharjoittelusta ja valmennuksellisesta näkökulmasta apua tulokselliseen fysioterapiaan. Luennoitsijoina: Juhani Taivela, fysioterapeutti OMT ja Sanna Eloranta, fysioterapeutti. Tallenne on jaettu kahteen osaan. 1. osio n. 53 min ja 2. osio n. 53 min.

Sisältö: Osa 1: Voimaharjoittelu osana onnistunutta fysioterapiaa - Low load -harjoittelusta kohti high load -harjoittelua eli kuminauhajumpasta kohti maastavetoa.

Osa 2: Hyvinvoinnin kulmakivet osana voimaharjoittelua ja asiakkaan onnistunutta fysioterapiaa.