YLÄRAAJAKURSSIT

YLÄRAAJAKURSSI | MUUSIKON YLÄRAAJA

Yläraajakurssi

 

Muusikon yläraaja

Muusikon yläraaja -kurssi on tarkoitettu kaikille muusikoiden kanssa työskenteleville tai muusikoiden ongelmista kiinnostuneille fysioterapeuteille. Koulutuksen tarkoituksena on syventää fysioterapeutin valmiuksia muusikoiden hartiarenkaan ja yläraajan ongelmien tutkimisessa sekä hoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kahden päivän koulutus pyrkii tekemään synteesiä muusikon oireiden, anamneesin ja tutkimislöydösten välille kliinisen päättelyn avulla sekä syventää käytännön taitoja hartiarenkaan ja yläraajan tutkimisessa, erotusdiagnostiikassa ja fysioterapiassa. Kurssin laajuus on 1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja etukäteislukemistoon tutustumisen.

 

Tavoitteet

- ymmärtää erilaisia muusikoille tyypillisten yläraajaongelmien taustatekijöitä.
- ymmärtää tyypillisimmät niskan, hartiarenkaan ja yläraajan toimintahäiriöt eri instrumenteissa.
- rakentaa kattavan fysioterapeuttisen kliinisen tutkimisen muusikoiden tyypillisimmissä
oirekuvissa.
- osaa luokitella muusikon tyypillisimpiä toimintahäiriöitä.
- soveltaa tuki- ja liikuntaelimistön -perustutkimusta muusikon soittoasennon ja liikemallien
arvioinnissa.
- määrittää yläraajakipuisen muusikon fysioterapeuttiset hoitolinjat kirjallisuuden ja kliinisen
tutkimisen perusteella.
- soveltaa kliinisen päättelyn avulla hoitotoimenpiteitä yksilöllisesti.