NEUROPAATTINEN KIPU, FYSIOTERAPEUTTINEN TUTKIMINEN JA HOITO

Neuropaattisen kivun taustalla voi olla moninaisia syitä tai erilaisia sairauksia. Yksittäisen potilaan kohdalla kipumekanismien erottelu voi toisinaan olla kuitenkin haastavaa, koska neuropaattisessa, nosiseptiivisessä ja nosiplastisessa kivussa oirekuvat voivat muistuttaa toisiaan. Neuropaattisessa kivussa ominaista on kuitenkin vaurio tai sairaus, joka vaikuttaa somatosensoriseen hermojärjestelmän toimintaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena syventää tietoa kipumekanismeista erityisesti neuropaattisen kivun osalta sekä antaa perusteet oirekuvan fysioterapeuttiseen tutkimiseen sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaan hoitoon. Kurssin laajuus on 0,5 opintopistettä sisältäen yhden lähiopetuspäivän sekä tutustumisen etukäteislukemistoon.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu fysioterapeuteille ja lääkäreille. Kurssille voivat osallistua myös viimeisen vuoden fysioterapiaopiskelijat (vähintään 140 opintopistettä suoritettuna, opintorekisteriote tulee toimittaa SOMTY:n toimistolle).