FYSIOTERAPIA PURENTAELIMEN TOIMINTAHÄIRIÖISSÄ

TMD

 

Kurssin laajuus ja sisältö

Koulutuksen tavoitteet:

  • osata tunnistaa TMD
  • osata TMD:n hoitosuositukset
  • osata tutkia ja hoitaa fysioterapian keinoin purentaelimen lihas- ja nivelperäisiä vaivoja
  • ymmärtää kaularangan toimintahäiriön ja muiden erotusnäkökohtien merkitys
  • lisätä valmiuksia yhteistyöhön hammaslääkäreiden kanssa

Koulutuksen laajuus:

1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää (16h) ja itsenäisen opiskelun tehtävät