FASKIAMANIPULAATIOKURSSIT

Faskiamanipulaatio Stecco Level I

Faskiamanipulaation® sanasto:
Esittelee uutta sanastoa, jota käytetään Faskiamanipulaation biomekaanisessa mallissa ja uusia liiketestaus menetelmiä. Selitetään liiketestien sovellutuksia.

Myofaskiaalisten liikeketjujen (ante-, retro-, latero-, medio-, extra-, intrarotaatio-liikesuunta) esittely:
Esitellään Myofaskiaaliset liikeketjut ja jokainen liikesuuntaketjuun kuuluva myofaskiaalinen yksikkö, sen
toimintahäiriöiden aiheuttamat vaivat ja kipujen heijastealueet ja hoitoindikaatiot.

Myofaskiaalien yksikön anatomia ja fysiologia:
Yhdistää myofaskiaalisen yksikön (faskiamanipulaatio teorian mukaan tuki-ja liikuntaelimistön toiminnallinen perusyksikkö) anatomiset osatekijät ja sen toiminnan fysiologian. Osuuden liikekontrollissa sen häiriöissä ja kivuissa.

Faskian manipulaatio:
Miten faskiamanipulaatio toimii: esitellään oletettu manuaalisen käsittelytekniikan vaikutus faskiakudoksiin, tapa hoitaa ja oletetut reaktiot hoidon aikana ja sen jälkeen.

Arviointikaavio:
Miten laatia faskiamanipulaatiohoidon kliiniseen päättelyyn kuuluva arviointikaavio. Arviointikaavion laatimiseen sisältyy potilaan esitietojen kerääminen ja kehon toimintahäiriöisten segmenttien /kehon osien valinta ja niiden liiketestien ja palpaatiotarkistuksen tekeminen.

Hoitosuunnitelmat:
Miten valita käsiteltävät avain koordinaatiokeskukset (myofaskiaalisen yksikön osatekijät). Miten annostella hoito ja edetä seuraavaan hoitokertaan.

Liiketestaus ja koordinaatiokeskusten (CC tai suomeksi KK) sijainti:
Kyky arvioida kunkin segmentin liikkeen häiriöitä, liikekontrolli, -rajoitus ja -kipu.

Vertaileva arviointi:
Painotetaan manuaalista taitoa ja herkkyyttä palpoida yhden segmentin koordinaatiokeskukset niitä toisiinsa vertaillen. Korostetaan jokaisen koordinaatiokeskuksen tarkkaa anatomista sijaintia palpaatiotestin tekemiseen, koska se on edellytys onnistuneelle hoidolle.

Potilasdemonstraatiot:
Potilasdemonstraatiot tarjoavat kokonaisvaltaisen näkemyksen siitä, miten faskiamanipulaatiossa edetään. Hoidon jälkeiset keskustelut auttavat ymmärtämään faskiamanipulaation hoidon toimintamallia.

Opiskelijoiden arviointikaaviot:
Käytännön harjoittelut opiskelijoiden kesken. Tuo esiin haasteet arviointikaavion kokoamisessa; miten kysyä oikeat kysymykset, omata faskiamanipulaation kliinisen päättelyn malli ja palauttaa mieleen liiketestit ja koordinaatiokeskusten sijainnit sekä toteuttaa kokonaisvaltainen hoito.

1-tason koe:
Monivalintakysymykset, joilla arvioidaan kurssilla omaksuttu informaatio Fascial Manipulation Association (AMF) mukaan.

Faskiamanipulaatio Stecco Level II

Faskia ja motorisen kontrollin fysiologia
Vetää yhteen erilaisia olettamuksia siitä, minkälainen osuus faskialla on motorisen kontrollin fysiologiassa.

Faskiajärjestelmä ja asentoon liittyvät kompensaatiot.
Käsittelee tensionaalisten kompensaatioiden jakautumista faskiajärjestelmässä ja miten ne voivat vaikuttaa asentomuutoksiin ja asentoon liittyviin häiriöihin.

Arviointikaavio – kokonaisuudessaan.
Esittelee arviointikaavioon liitettäviä uusia osia, joita on opittu 1-tason jälkeen.

Myofaskiaalisten ketjujen, diagonaalien ja spiraalien kehityskulku (evoluutio).
Esittelee osia vertailevasta anatomiasta osana ihmisen faskiasysteemin rakenteen selvittelyä.

Toimintasuunnitelma, kliininen päättely faskiamanipulaatiossa
Yhdistää FM tason 1-2 kursseilla opitun kokonaisuudeksi TULE-oireisten asiakkaiden fysioterapiassa.

Vertaileva arviointi
Kyky palpoida kehon jokaisen segmentin koordinaatio- ja fuusiokeskukset on onnistuneen hoidon edellytys.

Potilasdemonstraatiot
Luovat kokonaiskuvaa siitä, miten terapeutti johtaa hoitotapahtumaa. Hoidon jälkeiset keskustelut edistävät hoidon suunnittelua ja menetelmien valintaa useata segmenttiä koskevissa ongelmissa.

Opiskelijoiden arviointikaaviot
Tuo esiin arviointikaavion kokoamiseen liittyviä vaikeuksia, kuten oikeiden kysymysten kysyminen helpottaa menettelytapojen muuttamista (aikaisemmista hoitotavoista poikkeava tapa lähestyä) ja helpottaa muistamaan koordinaatio- ja fuusiokeskusten sijainnit.

2-tason koe
Monivalintakysymyksillä pyritään tarkastamaan opiskelijan omaksuma tieto Fascial Manipulation Association (AMF) mukaisesti.

Faskiamanipulaatio Stecco Level III