Etäkurssit

Selkäpotilaan fysioterapia - Sirpaletiedoista kokonaisuuden hallintaan (etäluennot 14.9.2021 + 9.10.2021)

Uusi, käytännönläheisiä tapausselostuksia sisältävä interaktiivinen 1,5 päivän etäkurssi "Selkäpotilaan fysioterapia - Sirpaletiedoista kokonaisuuden hallintaan" on suunnattu kaikille TULE-fysioterapeuteille. Koulutuksen tavoitteena on oppia sisällyttämään biopsykososiaalinen lähestymistapa alaselkävaivaisen potilaan tutkimisessa, oppia arvioimaan fysioterapian vaikuttavuutta monipuolisesti ja laatimaan yksilöllisempi näyttöön perustuva kuntoutussuunnitelma alaselkäkipuiselle potilaalle.

Kurssipäivät:
1. osio 14.9.2021 klo 17.30-20.30 (reaaliaikainen luento Zoomissa)
2. osio 9.10.2021 klo 9.00-16.00 (reaaliaikainen kurssipäivä Zoomissa)

Kouluttajana Vesa Lehtola, FT, ft OMT


Fysioterapeutin lääkekoulutus (9.-22.8.2021)

Lääkekoulutus vahvistaa ja täydentää fysioterapeutin ammattitaitoa. Koulutus sisältyy uudistetun OMT-koulutuksen opetussuunnitelmaan ja vastaa laajuudeltaan julkisella sektorilla fysioterapeuteille suunnattujen TULE-suoravastaanottokoulutusten opintokokonaisuutta lääkeosaamisessa.

Etäluennot katsottavissa 9.-21.8.2021
Kyselytunti ja tentti su 22.8.2021 klo 10-12

Lääkekoulutus sisältää
1)
etukäteislukemiston
2) kirjallisen tehtävän
3) yhden etäopetuspäivän
4) monivalintatentin

Tiedoissa:
osata lääkkeiden määräyksen lainsäädäntö Suomessa
osata perus farmakologiset käsitteet ja lääkkeiden vaikutusmekanismit solutasolla
ymmärtää perusajatus lääkkeiden biokemiallisesta prosessista elimistössä ja sen merkityksestä
osata eri lääkeaineluokat, niiden vaikutusmekanismit sekä haittavaikutukset
ymmärtää lääkeaineiden yhteisvaikutuksia ja arvioida kipulääkkeiden yhteiskäytön järkevyyttä
Lisätä tietoa ravitsemuksesta osana muskuloskeletaalisten vaivojen hoitoa

Taidoissa:
osata neuvoa potilasta käsikauppalääkkeiden käytössä
osata lääkitysten osalta toimia yhteistyössä lääkärin ja muun hoitohenkilöstön kanssa
oppia puhumaan lääkärin kanssa osittain samaa kieltä ja samoja asioita lääkehoidon komplianssin parantamiseksi
osata arvioida potilaan lääkkeiden vaikutusta fysioterapian toteuttamiseen ja osata tarvittaessa ohjata potilas lääkärin vastaanotolle

Yleisesti / asenteissa:
suhtautuminen potilaan lääkitykseen ja sen järkevyyteen
lääkehoidon komplianssin parantaminen
ravitsemuksellisiin anti-inflammatorisiin vaikutuksiin tutustuminen osana hoitoa

Kouluttajana

OMT-Akatemia - Suoravastaanoton täydennyskoulutus (etäluennot 3.10.2021 + 17.10.2021)

Suoravastaanoton täydennyskoulutus on OMT-fysioterapeuteille suunnattu suoravastaanottokoulutuksen pätevyyteen johtava lisäkoulutus. Koulutus sisältyy uudistetun OMT-koulutuksen opetussuunnitelmaan ja sisältää lääkekoulutuksen kertausta, kuvantamiseen liittyviä asioita, toiminta- ja työkyvyn arvioon liittyviä asioita sekä muita OMT-koulutukseen aiemmin kuulumattomia osa-alueita suoravastaanottokoulutuksen sisältösuosituksesta. Koulutukseen osallistuminen vaatii riittävää aiempaa lääkekoulutusta (esim. SOMTYn järjestämää 1 pv:n lääkekoulutus tai OMT-koulutuksessa ollut lääkekoulutus).

Suoravastaanoton täydennyskoulutuksen laajuus on 1 op sisältäen 1) etukäteislukemiston 2) kirjallisen tehtävän 3) 2x4 h etäluennot ja 4) monivalintatentin.

Koulutuksen tavoitteet

Tiedoissa:

 • Syventää lääketietoutta erilaisilla potilasryhmillä.
 • Syventää lääketietoutta lääkkeiden haittavaikutusten osalta.
 • Syventää lääketietoutta potilastapausten kautta
 • Ymmärtää lääkeaineiden yhteisvaikutuksia (interaktioita) syvällisemmin
 • Päivittää kuvantamiseen liittyviä tietoja
 • Syventää osaamista terveydellisten perusasioiden ohjaamista osana fysioterapiaa
 • Sairauspoissaolon tarpeen (työkyvyn) arviointi ja hoitoketjut

Taidoissa:

 • Osata neuvoa potilasta paremmin käsikauppalääkkeiden käytössä
 • Osata lääkitysten osalta toimia yhteistyössä lääkärin ja muun hoitohenkilöstön kanssa
 • Osata ohjata potilas lääkäriin mahdollisten haittavaikutusten yhteydessä
 • Osata ohjata potilas tarvittaessa lääkäriin kuvantamiseen lähettämisen arvioimiseksi (punaiset liput)
 • Osata potilaan ohjaus mm. motivoivan haastattelun kautta terveydellisten perusasioiden suhteen
 • Arvioida potilaan tarve sairausloman suhteen ja lähettää tarvittaessa toiseen terveydenhuollon yksikköön

Yleisesti / asenteissa:

 • Suhtautuminen potilaan lääkitykseen ja sen järkevyyteen
 • Lääkehoidon komplianssin parantaminen
 • Kuvantamisen tarpeellisuuden arviointi näyttöön perustuen
 • Turhien työstä poissaolojen vähentäminen

Kouluttajana