9.10.2020 Muistio IFOMPT:in yleiskokouksesta

Koronaviruksen vuoksi IFOMPTin Melbournen kongressi on siirretty syyskuuhun 2022 (https://ifomptconference.org). Kongressin yhteyteen vuodeksi 2020 suunniteltu IFOMPT yleiskokous pidettiin nettiyhteydellä kahdessa osassa: 5.10. ja 8.10. SOMTYa edusti valtuutettuna edustajana Vesa Lehtola.

Ensimmäisen kokouksen osallistujat muodostuivat varsinaisista jäsenmaista ja tällöin käsiteltiin äänestystä vaatineet esitykset. Meitä oli paikalla noin 40 osallistujaa, jossa mukana myös edustajien lisäksi työryhmät ja hallitus. WCPT:n presidentti Emma Stokes kunnioitti kokousta läsnäolollaan (https://world.physio/about-us/executive-board). Esityksistä hyväksytyiksi tulivat kaksi erinomaisesti toteutettua tieteellistä viitekehysartikkelia; Alison Rushtonin työryhmän International Framework for Examination of the Cervical Region (https://www.mskscienceandpractice.com/article/S1356-689X(13)00192-6/pdf) ja Laura Finucanen työryhmän International Framework for Red Flags (https://www.jospt.org/doi/full/10.2519/jospt.2020.9971). Hyväksyminen tarkoittaa tässä yhteydessä, että molemmat sisällytetään kaikkien jäsenmaiden OMT-erikoistumiskoulutukseen. Suomessa OMT 18-20 erikoistuvat työskentelivät jo kaularankatutkimisen luonnosvaiheen mukaisesti. IFOMPT sai kaksi uutta jäsenmaata, Kyproksen (https://cy-omt.com/) ja Ranskan (https://www.omt-france.fr/). Tällä hetkellä IFOMPTiin on pyrkimässä kahdeksan uutta jäsenmaata, Euroopasta mm. Puola, joiden koulutusjärjestelmän kelpoisuutta tutkii Standards Committee, mikä puolestaan esittää puoltavan lausuntonsa tilanteen niin edellyttäessä IFOMPTin hallitukselle. Melbournen kongressi on siis siirretty vuoteen 2022. Erittäin mieluinen uutinen meille Euroopanmatkailun harrastajille on IFOMPTin vuoden 2024 kongressin pitokaupunki eli Sveitsin Basel. Sveitsiläiset ehtivät tehdä jo kongressin esittelyvideonkin: https://www.youtube.com/watch?v=UVqN-I4NKo0&feature=youtu.be.

Henkilövalinnoista merkittävin oli IFOMPTin edellisen presidentin, Ken Olsonin, väistyessä uuden vetäjän valinta. Valituksi tuli englantilainen Laura Finucane (https://www.ifompt.org/About+IFOMPT/Privacy++Legal+Policies.html). Onnea Laura. Ja onnea myös koko fysioterapiamaailmalle, Laurasta saamme ahkeran, kuuntelevan ja idearikkaan johtohahmon!

Toisen kokouspäivän osallistujat koostuivat em. varsinaisten jäsenmaiden edustajien lisäksi ns. RIGseistä eli Registered Interested Groupeista eli juuri niistä maista, jotka ovat halukkaita liittymään IFOMPTiin. Lisäksi paikalla oli useita elämäntyöpalkintoehdokkaita, minkä johdosta osallistujamäärä nousi 66 henkilöön. Tämän kokouksen pääanti oli hyväksyä IFOMPTin Strategic Planning eli määrittää ortopedisen manuaalisen terapian tulevaisuuden painopistealueet. Koska kyseessä on valtava määrä erilaisia yksityiskohtia, olimme jo heinäkuusta lähtien useiden webinaarien yhteydessä luoneet pohjan tälle kokouksessa esitellylle suunnitelmalle. Strategic Planning on tarkoitettu olemaan jatkuvalle avoimelle keskustelulle avoin tulevaisuussuunnitelma. Liikuttava yksimielisyys vallitsi IFOMPTin yksittäisten painopistealueiden painoarvosta: erikoistumiskoulutuksen laadun kehittäminen nousi tärkeimmäksi. Ulospäin näkyvänä osoituksena OMT-fysioterapian näyttöön perustuvasta arvomaailmasta toteutamme jatkossakin huippuwebinaareja. Seuraavana on vuorossa Duncan Reidin luento aiheesta Increasing research capacity in clinical practice (https://www.ifompt.org/News+and+Events/IFOMPT+Webinars.html). SOMTYn kansainvälisen monitoroinnin kolmas vaihe on juuri päättymässä, tulemme olemaan IFOMPTin kuudes jäsenmaa, mikä on saanut koulutusuudistuksensa valmiiksi Standards Committeen vaatimusten mukaisesti.

Muista valinnoista mainittakoon Geoffrey Maitland –palkinto elämäntyöstä OMT-fysioterapian edistämiseksi, jolla palkittiin etelä-afrikkalainen Ina Diener (https://www.crafta.org/page/dr-ina-diener-sa). Olin itse palkintoraadissa ja ylpeänä havaitsemassa muutosta uuteen maailmaan. Tällä tarkoitan aiemman länsimaisten mieskollegoiden yliedustusta erilaisissa palkinnoissa; nyt uskalsimme ottaa askeleen nykyaikaan painottamalla monimuotoisuutta ja tasa-arvoisuutta, ehdokkaiden pätevyyden ollessa yhteneväinen.

Lopuksi – nyt jo ex-presidenttimme – Ken Olson antaa näytteen, miten tehtävä päätetään tyylikkäästi. Ja mitä muuta voi odottaakaan, todellinen ”classy act”, niin kuin koko hieno IFOMPT Family: https://youtu.be/j2537IZv7TE.

 

Teksti: Vesa Lehtola