5.6.2024 Esittele hanke tai hyvä käytäntö sähköisessä posterinäyttelyssä

Esittele hanke tai hyvä käytäntö sähköisessä posterinäyttelyssä
Fysioterapia & kuntoutus 2024 -tapahtuman yhteydessä järjestetään sähköinen posterinäyttely, jossa esitellään tutkimus- ja kehittämishankkeita, työelämän hyviä käytänteitä sekä laadukkaita opinnäytetöitä.

Työyhteisöissä tehdään jatkuvasti kehittämistyötä, joka on yleisesti kiinnostavaa ja toimii hyvänä esimerkkinä myös muille. Siksi kannustamme tänä vuonna erityisesti työyhteisöjä esittelemään omia hyviä käytäntöjään ja tuomaan niitä julki matalalla kynnyksellä.

Lähetä ehdotuksesi esiteltävästä posterista meille 15.6.2024 mennessä. Ehdotuksen tulee sisältää noin 1500–1700 merkkiä pitkä abstrakti sekä noin 500 merkin lyhennelmä, josta tehdään kuva pyörimään tapahtuman aikana näytöillä.

Abstraktien pitkät versiot julkaistaan sekä sähköisinä fysioterapiamessut.fi -sivustolla että painettuna koulutuspäivien ohjelmakirjassa. Lyhennelmät pyörivät tapahtuman ajan näytöillä, sekä koulutuspäivien osanottajien että messuyleisön nähtävillä.

Tapahtuman aikana järjestetään myös äänestys, jonka perusteella palkitaan parhaita postereita.

Toimi näin:
Lähetä ehdotuksesi esiteltävästä posterista meille 15.6.2024 mennessä osoitteella krista.alm@suomenfysioterapeutit.fi. Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
– Abstraktista sekä pitkä versio (1500-1700 merkkiä) että lyhennelmä (n. 500 merkkiä). Merkkimääriä ei saa ylittää.
– Laatijoiden nimet ja organisaatiot sekä vähintään yksi posterin ohessa julkaistava sähköpostiosoite lisätietokyselyjä varten.
– Aiheen esittely: miksi, mitä ja miten tehtiin?
– Millaisiin tuloksiin tai johtopäätöksiin päädyttiin?
– Lähteet
– Linkit mahdollisiin lisätietolähteisiin ja/tai pdf-muotoiseen posterikuvaan.

Suomen Fysioterapeutit ry
Rautatieläisenkatu 6 B
00520 Helsinki