4.1.2021 Uudistuva kuntoutusjärjestelmä

Joulukuussa 2020 Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman vuosille 2020-2022. Kuntoutuksen uudistamiskomitea antoi vuonna 2017 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi ja nyt vuosina 2020-2022 kuntoutusta kehitetään saatujen ehdotusten mukaisesti.

Julkaistussa toimintasuunnitelmassa esitellään suunnitelmat kuntoutusprosessien kehittämiseksi ja kuntoutuspalveluiden järjestämiseksi. Kuntoutusprosessien kehittämisessä huomioidaan niin etäkuntoutus, lasten ja nuorten kuntoutus, työikäisten kuntoutus kuin ikääntyvien kuntoutuskin. Kuntoutuspalveluiden järjestämiseen liittyvistä asioista toimintasuunnitelmassa on nostettu esiin valtakunnalliset kuntoutukseen ohjauksen perusteet, Kelan järjestämä kuntoutus, sosiaali- ja terveyskeskusten järjestämä kuntoutus, työllisyyspalvelut, ammatilliseen kuntoutukseen ohjautuminen, järjestöjen rooli kuntoutuksessa sekä apuvälineet. Lisäksi toimintasuunnitelmassa puhutaan kuntoutukseen liittyvästä koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä uudistusprosessin seurannasta ja arvioinnista.

Toimintasuunnitelmaan voi tarkemmin tutustua täällä.

Lähde: Valtioneuvoston verkkosivut