31.8.2020 Uusi koulutus: Neuropaattinen kipu -verkkokurssi

Neuropaattisen kivun taustalla voi olla moninaisia syitä tai erilaisia sairauksia. Yksittäisen potilaan kohdalla kipumekanismien erottelu voi toisinaan olla kuitenkin haastavaa, koska neuropaattisessa, nosiseptiivisessä ja nosiplastisessa kivussa oirekuvat voivat muistuttaa toisiaan. Neuropaattisessa kivussa ominaista on kuitenkin vaurio tai sairaus, joka vaikuttaa somatosensoriseen hermojärjestelmän toimintaan.

 Koulutuksen tavoitteena syventää tietoa kipumekanismeista erityisesti neuropaattisen kivun osalta sekä antaa perusteet oirekuvan fysioterapeuttiseen tutkimiseen sekä kliiniseen päättelyyn pohjautuvaan hoitoon.

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja:

  • ymmärtää neuropaattisen kivun taustalla olevat tekijät sekä erottaa neuropaattisen kivun nosiseptiivisestä ja nosiplastisesta kivusta
  •  tunnistaa neuropaattisen kivun moninaisen ilmiasun ja soveltaa tietämystään kliinisen tutkimisen ja fysioterapian suunnittelussa.
  •  ymmärtää hermojärjestelmän keskeisien testien sekä neuropaattisen kivin hoitomenetelmien periaatteet
  • yhdistää tietämyksensä neuropaattisesta kivusta osaksi kliinisen päättelyn prosessia

 Verkkokurssin laajuus: 1 op (vastaa noin 27 h työpanosta).

Toteutus: Verkkokurssi toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Itsenäinen työskentely

Sisältö: Kirjallisuuteen tutustuminen; Verkkoluennointi (yht. 3 h); Harjoittelu omassa työympäristössä/potilastyössä; Oppimistehtävä, josta saa henkilökohtaisen palautteen.

Verkkoluennon sisältö:

  • Osa 1: Kipumekanismien kautta kohti neuropaattista kipua (30min)
  • Osa 2: Neuropaattiinen kipu (1h)
  • Osa 3: Neuropaattisen kivun arviointi (1h)
  • Osa 4: Neuropaattisen kivun hoidon periaatteet (30min)

Verkkokurssin hinta on 248 € sis. alv.