24.10.2023 OMT fysioterapeutin osaamistaso tarkastelussa

Suomen Fysioterapeutit on valmistellut vuoden 2023 aikana fysioterapeutin eri osaamistasoja tunnistavaa mallia. Liitto on valmistellut eri osaamistasoille kriteereitä koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Liitto on lähettänyt jäsenilleen kyselyn sähköpostitse 23.10.2023, jossa pyydetään rakentavaa palautetta valmistellusta mallista.

SOMTY kehottaakin jäseniään tutustumaan malliin ja jättämään omat kommenttinsa liiton kyselyyn.

 

Tiivistettynä SOMTY:n kommentit Suomen Fysioterapeuteille 30.9.2023

 

Erityisasiantuntijuuskriteerien suunnitteluvaiheessa tulisi huomioida OMT- erikoistumiskoulutuksen suorittaneiden osaamisessa seuraavat näkökohdat, joilla yhdistyksen näkökulmasta täyttyy erityisasiantuntijuuskriteereiden elementit seuraavin perustein:

OMT-erikoistumiskoulutus on monipuolinen, laaja ja syventävä tuki- ja liikuntaelinfysioterapian koulutus, sisältäen

  • manuaalisen terapian menetelmiä
  • suoravastaanottokoulutuksen mukaiset sisällöt
  • kipufysioterapian sisältöjä
  • terapeuttisen harjoittelun koulutusta
  • tieteellisyysopetusta ja opinnäytetyön tekemisen
  • ohjattua käytännön työskentelyä OMT erikoistuvana
  • soveltavan osaamistason vaatimuksen tuki- ja liikuntaelinfysioterapiassa, jota mitataan koulutuksen aikana kirjallisilla ja käytännön kuulusteluilla
  • koulutus on laajuudeltaan yli 60 opintopistettä ja sisältää laajasti tule-fysioterapian sisältöjä itsenäisenä koulutuksen

OMT-erikoistumiskoulutusta Suomessa valvoo kansainvälinen kattojärjestö The International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT), joka monitoroi koulutusta säännöllisesti.

Työelämään on jo muodostunut käytäntö, että heti OMT-koulutuksen suorittamisen jälkeen hinnastoon muodostuu hinnankorotus OMT-fysioterapeutin vastaanotolla, työstä maksetaan erityistason palkkio, ja työsuhteisilla koulutuksen suorittaneet saavat palkankorotuksen.

OMT fysioterapian asiantuntija -nimikkeen, joka on patentti- ja rekisterihallituksen suojaama, voi saada käyttöönsä osoittamalla asiantuntijuuden ylläpitokrieerien täyttymisen, eli kouluttautumalla säännöllisesti.

SOMTY:n kanta on selkeä: OMT-koulutuksen suorittanut on tuki- ja liikuntaelinfysioterapian erityisasiantuntija.

 

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistyksen hallitus