24.1.2024 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen malli julkaistu

SOMTY on ollut viime vuonna aktiivisesti mukana jäsenistönsä kanssa kommentoimassa ja vaikuttamassa fysioterapeuttien osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mallin valmistelutyöhön erityisesti OMT fysioterapian osalta.
Suomen Fysioterapeuttien sivuilta löytyy julkaistu osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli

Kiitos kaikille palautteen antajille aktiivisesta osallistumisesta