RAAJANIVELMOBILISAATION KURSSIT

E-INF & E-SUP

Alaraajan toiminnallinen tutkiminen ja fysioterapia kurssi

(E-INF)

 

Kurssin tavoitteena on ymmärtää ja osata analysoida alaraajan toiminta kehon kannattajana ja liikuttajana sekä eriyttää toimintahäiriöt, niiden vaikutukset ja korjata ne.

Kurssin kesto on yhteensä 36 oppituntia, joista teoriaa 12 oppituntia ja käytännön harjoittelua 24 oppituntia.

Hartiarenkaan ja yläraajanivelten tutkimisen ja hoidon kurssi

(E-SUP)

 

Kurssin tavoitteena on ymmärtää ja osata analysoida hartiarengas yläraaja liikeketjun toiminta sekä eriyttää toimintahäiriöt, niiden vaikutukset ¬ja korjata ne.

Kurssin kesto on yhteensä 24 oppituntia, joista teoriaa 9 tuntia ja käytännön harjoittelua 15 tuntia.