PEREHDYTYSTÄ KRANIO-SAKRAALITERAPIAAN

Osiot 1 & 2

Osio 1

Kurssin sisältö:

 • kranio-sakraaliterapian historiaa sekä anatomiset ja fysiologiset perusteet
 • kranio-sakraalirytmin palpaatio ruumiin eri osista
 • kehon evaluointia kranio-sakraalirytmillä
 • kraniumin ja sakrumin välinen yhteys
 • still point
 • diafragma-, intrakraniaalimembraani- ja intraspinaalimembraanitekniikoita
 • mukaellen Upledgerin 10-step protokolla

Yhteensä 16 oppituntia.

Osio 2

Kurssin sisältö:

 • Sutherlandin kuvaamien kalloleesioiden määrittelyä, arviointia ja hoitoa spheno okkipitaaliotteella
 • viskerokraniumin luiden anatomiaa, liikkeiden palpointia, luiden leesioiden arviointi ja hoito
 • potilaan ja hoitajan välisen dialogin esittely ja demonstrointi
 • kitalakialueen tutkimis- ja hoitoprotokolla

Kertausta:

 • kehon ongelman arviointia kraniaalirytmin avulla – kallo / kuunteluasemat
 • kallon fleksio- tai ekstensioleesion hoito suoralla tai epäsuoralla tekniikalla
 • kallon ja sakrumin välisen liikkeen arviointi ja synkronointi

Yhteensä 16 oppituntia