NISKAN LIIKEHÄIRIÖIDEN MANUAALINEN TERAPIA

Manuaalisen terapian taitojen syventävä jatkokurssi

Kurssin laajuus ja sisältö

Koulutus on manuaalisen terapian taitoja syventävä jatkokurssi SOMTY:n selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssin käyneille.

Koulutuksessa läpikäydään niskan mekaanisten liikehäiriöiden fysioterapiaa manuaalisen terapian (MT) keinoin ja se sisältää runsaasti käytännön harjoittelua.

Koulutuksen laajuus on 1 op, sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja oppimistehtävät.

 

 

Kurssin tavoitteet

  • kehittää ja lisätä Selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssilla (C1/C2) hankittuja teorian ja käytännön taitoja niskan liikehäiriöiden manuaalisessa terapiassa
  • oppia niskan kiputilojen luokittelutapoja
  • oppia kliinisessä tutkimisessa arvioimaan myofaskiaalisia ja nivelperäisiä tekijöitä niskan liikehäiriöissä ja perustelemaan manuaalisen terapian tarvetta näiden fysioterapiassa
  • oppia soveltamaan manuaalisen terapian menetelmiä niskan liikehäiriöiden fysioterapiassa, menetelminä pehmytkudosten mobilisointi, triggerpistekäsittelyt, lihasenergiatekniikat (MET) sekä passiivinen ja aktiivinen nivelmobilisointi
  • oppia tekemään johtopäätöksiä manuaalisen terapian keinoin saavutetuista tuloksista
  • oppia kommentoimaan potilastapausesimerkkejä kliinisen päättelyn näkökulmasta