NEURAALIKUDOKSEN MOBILISOINTI

NKM I & NKM II

Neuraalikudoksen mobilisointi I (NKM1) -peruskussi

 

Tavoitteet:

 • ymmärtää neurodynamiikan neuroanatomisia ja -biomekaanisia perusteita
 • tunnistaa neurodynaamisen mobilisoinnin indikaatiot ja kontraindikaatiot
 • osaa arvioida oirekuvaa, kipumekanismeja ja neurodynaamisen toimintahäiriön astetta TULE-kiputiloissa haastattelun ja neurodynaamisten perustestien avulla
 • osaa käyttää neurodynaamisia perustestejä yläraajaan, alaraajaan sekä rangan alueella ja osaa tarvittaessa soveltaa niitä eriasteisissa kiputiloissa
 • osaa toteuttaa neurodynaamista mobilisointia perustasolla
 • osaa perustella neurodynaamisen testauksen ja -mobilisoinnin tarvetta kliinisessä päättelyssä
 • osaa mitata neurodynaamisen mobilisoinnin tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niistä

Laajuus:

1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja oppimistehtävät (etukäteistehtävä)

Neuraalikudoksen mobilisointi (NKM II), syventävä osa

 

Tavoitteet:

 • osaa paremmin arvioida ja tulkita erilaisia kipumekanismeja
 • osaa palpoida perifeerisiä päähermoja niiden kulun alueella ja tehdä johtopäätöksiä palpaatiolöydöksistä
 • osaa toteuttaa neurodynaamista mobilisointia edistyneemmällä tasolla
 • osaa paremmin soveltaa neurodynaamisia menetelmiä TULE-kiputilojen arvioinnissa ja terapiassa
 • osaa paremmin analysoida neurodynaamisen terapian tarvetta ja tuloksia
 • osaa kommentoida neurodynaamisen testauksen ja terapian luotettavuutta

Laajuus:

1 op sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja oppimistehtävät (etukäteistehtävä)