LANTION JA LONKAN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN JA FYSIOTERAPIA

Kurssin laajuus ja sisältö

Kurssin sisältö:

  • Lantion toiminnallinen anatomia, voimalukitukseen ja liikekontrolliiin vaikuttavat tekijät.
  • Lantion kiertosuuntaisen liikekontrollin häiriön tunnistaminen ja rakenteiden palpaatio.
  • Myofaskiaalisten ja kudosten osuus lantion toimintahäiriöissä ja kivuissa.
  • Lantion toimintahäiriöiden fysioterapia.

Yhteensä 16 oppituntia (45 min), joista teoriaopetusta 5 oppituntia ja käytännön harjoittelua 11 oppituntia.