KINETIC CONTROL: LEVEL 1

Solutions for movement impairments of the low back and hip

 

 

Kurssi

Alaselkä ja lonkka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Tästä näkökulmasta katsottuna on järkevää tutkia ja harjoittaa näitä alueita koordinoituina toiminnallisina yksikköinä tavoitteena kivuttomuus ja optimaalinen toimintakyky. Tämä moduuli antaa valmiudet tunnistaa ja korjata alaselän ja lonkan liikekontrollihäiriöt jäsennellyn tutkimisprosessin avulla.

Kaikista ihmisistä 80 % kärsii alaselän kivusta jossain vaiheessa elämänkaartaan, mikä haittaa heidän työkykyään tai osallistumista eri vapaa-ajan tapahtumiin ja harrastuksiin. Arviolta 60-65 % länsimaiden ihmisistä taas kärsii myös merkittävistä lonkan kivuista tai nivelrikosta. Kivun uusiutumisriski on merkittävä molemmissa ryhmissä. Jopa 80 %:lla kipu uusiutuu kolmen seuraavan vuoden aikana.

Liikerajoitukset, kipu ja muut esteet voivat aiheuttaa kompensatorisia, hallitsemattomia liikkeitä. Täsmällisellä tutkimisella ja tehokkaalla liikekontrollihäiriöiden harjoittamisella voidaan tehokkaasti korjata olemassaoleva toimintakyvyn haitta ja ennaltaehkäistä uusien kiputilojen syntymistä.

 

 

 

Kurssin tavoitteet

 • Tunnistaa liikkeen merkitys ja tärkeys
 • Ymmärtää alaselkä ja lonkka toiminnallisena kokonaisuutena
 • Ymmärtää liikekontrollihäiriöiden syntymekanismit suhteessa kipuun, liikerajoituksiin ja muihin optimaalista liikettä häiritseviin tekijöihin
 • Kyetä tutkimaan ja diagnostisoimaan alaselän ja lonkan liikekontrollihäiriöt, liikekontrollihäiriöiden paikka ja suunta
 • Ymmärtää sekä liikekontrollihäiriöiden perusteet että sen, miksi kognitiivinen liikekontrollin harjoittaminen on tärkeä osa optimaalisen liikkeen saavuttamiseksi
 • Kyetä luomaan harjoitteet liikekontrollihäiriön diagnoosin perusteella

Pääsisällöt

 • Miksi liike on tärkeätä
 • Kompensaatiostrategiat toiminnan ylläpysymiseksi eri liikerajoitustekijöissä
 • Hallitsemattoman liikkeen tunnistaminen
 • Liikekontrollihäiriöiden testaamisen perusteet ja liikekontrollihäiriön diagnoosi kliinisen tutkimisen perusteella
 • Liikekontrollihäiriöiden testauksen kulku
 • Proprioseptiikka ja neutraali harjoittamisen alue - lumbopelvisen alueen kinesteettinen tuntemus
 • Alaselän liikekontrollihäiriöiden kliininen kuva
 • Alaselän liikekontrollihäiriöiden testaus ja alaluokitus
 • Lonkan liikekontrollihäiriöiden kliininen kuva
 • Lonkan liikekontrollihäiriöiden testaus ja alaluokitus
 • Optimaalisen liikekontrollin harjoittamisen perusteet
 • Kognitiivinen motorisen kontrollin harjoittaminen alaselän liikekontrollihäiriöissä
 • Kognitiivinen motorisen kontrollin harjoittaminen lonkan liikekontrollihäiriöissä
 • Potilaan tavoitteiden yhdistäminen liikekontrollihäiriöiden harjoittamisessa