ALASELÄN LIIKEHÄIRIÖIDEN MANUAALINEN TERAPIA

Manuaalisen terapian taitojen syventävä jatkokurssi

Kurssin laajuus ja sisältö

Koulutus on manuaalisen terapian taitoja syventävä jatkokurssi SOMTY:n Selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssin käyneille.

Koulutuksessa läpikäydään alaselän mekaanisten liikehäiriöiden fysioterapiaa manuaalisen terapian (MT) keinoin ja se sisältää runsaasti käytännön harjoittelua.

Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste, sisältäen kaksi lähiopetuspäivää ja oppimistehtävät.

.

Kurssin tavoitteet

  • kehittää ja lisätä Selkärangan tutkimisen ja hoidon peruskurssilla (C1/C2) hankittuja teorian ja käytännön taitoja alaselän liikehäiriöiden manuaalisessa terapiassa
  • oppia alaselän kiputilojen luokittelutapoja
  • oppia kliinisessä tutkimisessa arvioimaan myofaskiaalisia ja nivelperäisiä tekijöitä alaselän liikehäiriöissä ja perustelemaan manuaalisen terapian tarvetta näiden fysioterapiassa
  • oppia soveltamaan manuaalisen terapian menetelmiä alaselän liikehäiriöiden fysioterapiassa, menetelminä pehmytkudosten mobilisointi, triggerpistekäsittelyt, lihasenergiatekniikat (MET) sekä passiivinen ja aktiivinen nivelmobilisointi
  • oppia tekemään johtopäätöksiä manuaalisen terapian keinoin saavutetuista tuloksista