AHDAS OLKAPÄÄ -OIREYHTYMÄN FYSIOTERAPIA

 

 

Kurssin sisältö

 

  • Hartiarenkaan asento- ja liikekontrollin häiriöt olkapää- ja yläraajakivun taustalla.
  • Ahtaan olkapään hoitokäytännöistä.
  • Hartiarenkaan ja olkanivelen toiminnallinen anatomia ja liikekontrollihäiriön tunnistaminen Hartiarenkaan ja olkanivelen tutkiminen, toiminnallinen väljyys/laksiteetti, liikerajoitukset ja myofaskiaaliset kivut
  • Hartiarenkaan ja olkanivelen toimintahäiriöt ja niiden fysioterapia, harjoitteluun valmistaminen
  • Ahtaan olkapään aktiivinen kuntoutus, terapeuttisen harjoittelun suunnittelu ja vaikutusmekanismit
  • Ahtaan olkapään aktiivinen kuntoutus, harjoittelu

 

Yhteensä 10 oppintuntia, joista teoriaopetusta 4 ja käytännön harjoittelua 6 oppituntia.