OMT-koulutus

Seuraava koulutusryhmä aloittaa tammikuussa 2018.

Hakuaika päättyy 12.10.2017, pääsykokeet järjestetään 3-5.11.2017 Tampereella.

Lisätietoa kuten hakulomake, harjoittelupaikat ja lukukausimaksu julkaistaan kevään 2017 aikana. 

 

OMT-koulutus (150 op) on erikoistumiskoulutus, jossa syvennetään osaamista ja asiantuntemusta tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimisessa, hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Seuraava haku OMT- koulutukseen järjestetään syksyllä 2017. (Koulutusryhmä 2018-20)

OMT-koulutukseen pääsyn edellytyksenä on:

 • fysioterapeutin tai lääkärin tutkinto
 • vähintään yhden vuoden työkokemus
 • suoritettu Selkärangan Manuaalisen tutkimisen ja hoidon (C1/C2) peruskurssi

OMT koulutuksen kesto on 2,5 vuotta ja laajus 150 op. mistä 120 op teorian ja käytännön opetusta/oppimista ja 30 op ohjattua käytännön asiakas/potilastyötä. Koulutus jakaantuu viidelle lukukaudelle sisältäen teoriaa ja käytäntöä.

Ensimmäisellä lukukaudella on neljä 3-4 päivän seminaarikoulutusta ja oppimistehtäviä. Lukukausilla 2-5 on vastaava määrä koko koulutusryhmän yhteisiä seminaareja sekä yhtenä arkipäivänä viikossa pienryhmien tapaamisia käytännön koulutuspaikoissa. Käytännön koulutuspäivä sisältää tutoropetusta ja ohjattua asiakas/potilastyötä.

 

Koko koulutusryhmän yhteiset seminaarit pidetään pääsääntöisesti Helsingissä tai Tampereella.


Käytännön harjoittelupaikat koulutusryhmällä 2016-18 ovat:

 • Terveystalo Kamppi, Helsinki/Jouni Peltola ja Mikko Eerola
 • OMT-Liike, Turku/Niklas Särkilahti
 • Oulun Mediterapia, Oulu/Pekka Anttila ja Mikko Lausmaa
 • Jyväskylän Fysioterapia, Jyväskylä/Jari Rautiainen
 • Joensuun OMT-fysioterapia, Joensuu/Tiina Sormunen
 • OMT Fysioterapia Manukatti, Lappeenranta / Minna Outinen

 

OMT- asiantuntijakriteerit 17.8.2013 alkaen 

OMT- fysioterapeutin tulee toteuttaa seuraavanlaisia koulutuksia neljän (4) vuoden aikana. 

 • koulutusten tulee sisältää vaihtoehtoisesti tutkimista ja arviointia sekä fysioterapian ohjaus- ja terapiakäytäntöjä, jotka tukevat OMT - fysioterapeutin substanssiosaamista 
 • neljä (4 kpl) vähintään päivän (8 oppituntia) mittaista kurssikokonaisuutta

Asiantuntijakriteerien täyttymisen seuranta

 •  SOMTY:ssa pidetään rekisteriä yhdistyksen jäseninä olevien OMT- fysioterapeuttien käymistä koulutuksista
 • SOMTY:n järjestämille kursseille osallistuminen rekisteröityy automaattiseti

Muiden koulutusten/kurssien osalta OMT - fysioterapeutti lähettää kopion kurssitodistuksesta SOMTY:n toimistoon. SOMTY ylläpitää OMT- asiantuntijoista luetteloa.